Posts tagged Александър II

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ВИНИЦКИ – Спомени от ...

Санитарен полковник Димитър Виницки

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ВИНИЦКИ (неизв. – след 1928, Варна) — военен ветеринарен лекар. Участвува в Руско-турската освободителна война (1877 — 1878), а след Освобождението работи в Източна Румелия (от 1880 г.). Развива активна дейност за организиране на ветеринарното дело у нас. Преподавател е в Земеделското училище в с. Садово. Пловдивско. Поместеният тук откъс е от неговите […]

Сръбски провокации край границата

Сръбски провокации край границата

Списък на всички части от поредицата Причините за Сръбско-българската война през 1885 г. се коренят в националната политика на Кралство Сърбия, обявена в известното „Начертание” на Грашанин, прието през 1844 г., с което се поставя началото на сръбските завоевателски интереси в Българско, Босна, Херцеговина, към Северна Албания, Банат, Словения. През 1849 г. е създадена „Програма […]

БОГОРИДИ, княз Александър Стефанов

Александър Богороди

БОГОРИДИ, княз Ал. Стефанов (Алеко паша) (1822-1823, Цариград – 6.VII.1910, Париж) Главен управител на Източна Румелия (1879-1884). Най-малкият син е на княз Стефан Богориди – внук на Софроний Врачански. Учил в Цариград – гръцката Велика школа, Яш (Румъния), Люневил (Франция) и Берлин (Германия). Заемал висши административни и дипломатически постове в Османската империя – член на […]

АЛЕКСАНДЪР II

Александър II

АЛЕКСАНДЪР II (17.IV.1818, Петербург – 1.III.1881) Руски император в периода 1855-1881. Син на Николай I, Романовска династия. По време на своето царуване извършил важни буржоазни реформи, наложени му от обществено-икономическото развитие на Русия. Най-забележителна от всички била отмяната на крепостното право през 1861. В областта на външната му политика важно място заемал т. нар. Източен […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника