Posts tagged БТЦРК

СТЕФОВ, Въльо Илиев

Въльо Илиев Стефов

СТЕФОВ, Въльо Илиев (1858, с. Бал- джиларе, дн. с. Медово, Старозагорско — неизв.) — военен деец, подполковник. Завършил Военното училище в София. Служил в Източнорумелийската милиция и жандармерия и взел активно участие в подготовката на Съединението 1885. Бил член на БТЦРК, пръв помощник на 3. Стоянов и адютант на командира на 2. пловдивска дружина майор […]

СТАМБОЛОВ, Стефан Николов

Стефан Стамболов

СТАМБОЛОВ, Стефан Николов (31. I. 1854, Търново — 6. VII. 1895, София) — политически и държавен деец, участник в националнореволюцион- ното движение. Учил в Духовната семинария в Одеса (1870 — 1872), но бил изключен поради връзките си с руски революционери. Бил член на БРЦК в Букурещ от 1873, участвувал в Старозагорското въстание 1875. Стамболов бил […]

ПОПОВ, Величко Алексиев

ПОПОВ, Величко Алексиев

ПОПОВ, Величко Алексиев (1848, Русе – 1927, Стара Загора) Адвокат и обществен деец. Преди Освобождението учителствал заедно с Хр. Ботев в Галац, а по-късно – в Гюргево. Взел участие в национално- революционните борби като доброволец във Втората българска легия (1867). След Освобождението се преселил в Хасково и тук се включил в съединисткото движение. Бил член […]

ПАНОВ, Олимпий

Олимпий Панов

ПАНОВ, Олимпий (Гълъб) Спиридонов (17.VI.1852, с. Шоп Тайраклии, Бесарабия – 22.II.1887, Русе) Националреволюционер, военен и политически деец, майор. Произхождал от семейство на българи-преселници от Плевенско. Учил в Белградската българска гимназия (1868), в техническото училище за мостове и шосета в Букурещ и следвал инженерство в Париж (1875) и военна академия в Русия. Включил се в националнореволюционните […]

ПАНИЦА, Коста Атанасов

Коста Атанасов Паница

ПАНИЦА, Коста Атанасов (12.III.1858, Велико Търново – 16.VI.1890, София) Военен юрист, майор. Роден бил във видно търговско семейство. Участвал в националноосвободителното движение в Търновско (1876). След неуспеха на Априлското въстание емигрирал във Влашко. По-късно постъпил в Одеското военно училище, но напуснал и се записал доброволец в Сръбско-турската война (1876). Участвал в боевете при Корито, Бабина […]

РИЗОВ, Димитър Христов

Димитър Ризов

РИЗОВ, Димитър Христов (1860 или 1862, Битоля – 23.IV.1918, Берлин) Обществен деец, публицист и дипломат. Получил средното си образование в Пловдив, а висше – в Лиеж, Белгия. Работил като книжар в родния си град и екзархийски училищен инспектор в Македония (1880). През 1885 заедно с Д. Петков основал Софийския македонски централен комитет. През юли 1885 […]

МУТКУРОВ, Сава Атанасов

Сава Атанасов Муткуров

МУТКУРОВ, Сава Атанасов (4.XII.1852, Велико Търново – 3.III.1891, Неапол) Военен и политически деец, генерал-майор. Включил се в националноосвободителните борби като офицер в Сръбско-турската война (1876) и в Руско-турската война. След Освобождението служил в Източнорумелийската милиция и взел дейно участие в подготовката на Съединението (1885). По поръчение на БТЦРК в навечерието на провъзгласяване на Съединението заедно […]

МАРИНОВ, Сава

МАРИНОВ, Сава

МАРИНОВ, Сава Обществен деец от Стара Загора. Взел участие в съединисткото движение като член на тайния революционен комитет за съединение в Стара Загора. Бил старозагорски делегат на заседанието на БТЦРК на 3.VIII.1885 в с. Дермендере (дн. с. Първенец, Пловдивски окръг), където било съобщено решението за вдигане на въстание. През август с. г. бил арестуван от […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника