Posts tagged Военно училище София

ТРОЙЧЕВ, Димитър Атанасов

ТРОЙЧЕВ, Димитър Атанасов

ТРОЙЧЕВ, Димитър Атанасов (24. I. 1864, Русе—19. II. 1909, Силистра) — военен деец. Завършил Военното училище в София (пети випуск — 1884) и постъпил на служба във 2. пех. струмски полк. В Сръбско-българската война 1885 бил командир на 9. рота от този полк. Проявил се като храбрец в боя за в. Мали Руй (3. XI) […]

ТОШЕВ, Стефан Стоянов

Стефан Стоянов Тошев

ТОШЕВ, Стефан Стоянов (18. XII. 1859, Стара Загора — 1. XI. 1924, Пловдив) — виден военен деец, генерал от пехотата (1917). Син е на възрожденската учителка Анастасия Тошева. През Руско-турската война 1877 — 1878 постъпил в руската армия като преводач. След Освобождението завършил Военното училище в София (първи випуск — 1879) и постъпил на служба […]

ТОПУЗОВ, Стоян Димитров

ТОПУЗОВ, Стоян Димитров

ТОПУЗОВ, Стоян Димитров (15. VII. 1864, Кюстендил — 12. I. 1913, Кумдере, Тракия) — военен деец, полковник. Завършил Военното училище в София (пети випуск — 1884). В Сръбско-българската война 1885 бил командир на 3. рота от 2. пех. струмски полк. Участвал в боевете при с. Колуница, Брезник и Суковския мост (2 — 6. XI) и […]

ТОДОРОВ, Георги Стоянов

Георги Стоянов Тодоров

ТОДОРОВ, Георги Стоянов (10. VIII. 1858, Болград, Бесарабия 16. XI. 1934, София) — военен деец, генерал от пехотата (1917). Произхождал от семейство на българи-преселници. Бил брат на акад. Александър Теодоров — Балан. Завършил Болградската гимназия и постъпил като доброволец в Българското опълчение. Бил зачислен в 1. рота на 7. опълченска дружина. Участвувал в охранителните задачи, […]

ТОДОРОВ, Ангел

Ангел Тодоров

ТОДОРОВ, Ангел (12. VIII. 1864, Свищов — 15. XI. 1885, Видин) — военен деец, подпоручик. Учил в класното училище в родния си град и завършил Военното училище в София (шести випуск — 1885). След това бил назначен на служба в Пионерния полк. В Сръбско-българската война 1885 бил командир на 2. рота от 5. запасна дружина […]

ТЕНЕВ, Георги Димитров

Георги Димитров Тенев

ТЕНЕВ, Георги Димитров (23. IV. 1863, Сливен — 10. XI. 1912, с. Езетин, Тракия) — военен деец, генерал-майор. Произхождал от занаятчийско семейство. Завършил Военното училище в София (пети випуск — 1884). В Сръбско-българската война 1885 бил командир на 9. рота от 6. пех. търновски полк. В боя при Драгоман (10. XI) бил ранен в главата, […]

ТАНЕВ, Иларион

Иларион Танев

ТАНЕВ, Иларион (25. XII. 1868, Велико Търново — VII. 1913, Босилеград) — военен деец, полковник, (1910). Постъпил във Военното училище в София (1883). В Сръбско-българската война 1885 бил доброволец в 7. пех. преславски полк. Участвал в боевете при Вишая и Сливница (5 — 7. XI). Проявил геройство и бил награден с войнишки орден „За храброст” […]

СТОЯНОВ, Александър

СТОЯНОВ, Александър

СТОЯНОВ, Александър (1864, Свищов — 24. XI. 1885, София) — военен деец, подпоручик. Завършил Военното училище в София (шести випуск — 1885). Участвал в Сръбско-българската война 1885 като дружинен адютант от 3. пех. бдински полк. Сражавал се при Три уши и за овладяване на Пирот, където бил тежко ранен и починал. Награден бил с орден […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника