Posts tagged Иван Андонов

ЛАЗАРОВ, Манол Георгиев

Манол Лазаров

ЛАЗАРОВ, Манол Георгиев (1855 / 1857, Браила, Румъния – 1912, с. Ичера, Котленско) Обществен деец. Участвал в Руско-турската война (1877-1878) като опълченец в 4-та дружина на Българското опълчение. След Освобождението бил административен служител в Сливен. Включил се в обществено-политическия живот в Източна Румелия: бил подпредседател на сливенското опълченско дружество „Шипка” и активен участник в съединисткото […]

КОВАЧЕВ, Георги — обществен деец от Станима...

Георги Ковачев

КОВАЧЕВ, Георги — обществен деец от Станимака (дн. Асеновград). Взел активно участие в подготовката на Съединението като член на тайния революционен комитет за съединение в Станимака. Написал спомени за провъзгласяване на Съединението по покана на Ив. Андонов, който ги публикувал в книгата си „Съединението” (1929).

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИ...

Съединението 1885 Каталог на документи

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ април 1885 г. Глава I Цел Чл. 1. Българският Т. Ц. Революционен Комитет трябва да приготви и да довърши окончателното освобождение на отечеството ни чрез следующите средства: а) да распространява между нашия народ идеи за истинска свобода за един бунт загдето е нужно чрез пропаганда: а тая пропаганда […]

ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ...

Съединението 1885 Каталог на документи

ПРОКЛАМАЦИЯ ОТ ТАЙНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО Пловдив, 6 септември 1885 г. Препис от следующата прокламация да публикувате на народа. Прокламация: Съобщава се на населението на областта, че от днес 6 септемврий 1885 година, ще управлява временно правителство, състояще от следующите лица: председател — д-р Странски, подпредседател — д-р Чомаков, членове — майор […]

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ – Спомени от Съед...

Тома Васильов Цоков

ТОМА ВАСИЛЬОВ ЦОКОВ (1855, Тетевен – 1937, София) – известен обществено-политически деец и публицист. Получава образование в родния си град и в Априловската гимназия в Габрово. Учителствува в Тетевен, а след Освобождението заема различни административни постове в местни и централни органи на управлението на страната. А именно — околийска началник в гр. Елена, помощник-началник, а […]

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ – Спомени от Съ...

Тодор Икономов

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ (1838, Жеравна – 1892, Шумен) — обществено-политически и държавен деец, публицист. Следва в Киевската духовна академия (1861—1865). Учителствува в Шумен, Тулча и Цариград. Участвува в църковно- националното движение и в устрояването на Българската екзархия. След Освобождението съдействува на Временното руско управление. Заема висши административни постове в Източна Румелия. По-късно взема участие в […]

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ – Спомени от Съеди...

Тодор Мумджиев

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ (от Пазарджик) – активен член на комитета за съединение в Пазарджик. Предлаганата тук част е от книгата му — Т. Ив. Мумджиев. ,,Спомени по Съединението”. II Изд., Т. Пазарджик, 1915, с. 7—15.  КОМИТЕТ В ПАЗАРДЖИК В края на м. юни капитан Паница основа в града таен комитет за прогласяване съединението. Събранието стана […]

СТЕФАН х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) R...

Стефан Панаретов

СТЕФАН Х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) (1853,. Сливен — 1931, САЩ) — общественик и дипломат. Образование получава в Роберт колеж — Цариград, където работи като преподавател по български език до 1914 г. Панаретов е първият български пълномощен министър във Вашингтон (1914—1925), член на българската делегация при подписване на Ньойския мирен договор (1919) и делегат на събранието […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника