Posts tagged Иван Андонов

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ – Спомени от Съед...

Българският юрист и публицист проф. Стефан Бобчев (1853-1940) Фрагмент от обща снимка в Рилски манастир. Фото Карастоянов, 1896

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ (1853, Елена – 1940, София) – виден държавен и обществен деец, учен и публицист. Завършва средно образование в Цариград и право в Москва. Заема различни административни постове в Източна Румелия, а по-късно е министър на народното просвещение (1911—1912), пълномощен министър в Санкт Петербург (1912—1913), народен представител. Членува в Народната партия и е […]

РИХАРД ФОН МАХ – Спомени от Съединени...

Рифард фон МАХ корица книга

РИХАРД ФОН МАХ — немски офицер и журналист. Служи в руската армия и през 1879 г. е назначен за пръв адютант на генерал-губернатора на Източна Румелия. По-късно е офицер в източнорумелийската милиция и в княжеската армия. Участвува в Сръбско-българската война (1885), а след приключването и напуска армията и се отдава на журналистическа дейност. Р. фон […]

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ – Спомени от Съеди...

Петър Иванов Пешев

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ (1858, Севлиево – 1931, София) – известен обществен и политически деец, публицист. Брат на революционера Стефан Пешев, обесен след Априлското въстание. Образование получава в Николаевския пансион и в Юридическия факултет в Московския университет. След завръщането си в България през 1884 г. участвува в обществено-политическия живот като привърженик на Либералната партия, а по-късно […]

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединение...

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединението

НИКОЛА НАНЧЕВ (от Чирпан) — един от главните дейци на комитета за съединение в гр. Чирпан. Спомените си за провъзгласяване на Съединението в гр. Чирпан пише през 1925 г. по случай 40-годишния юбилей на това събитие. Те са публикувани от Иван Андонов в книгата му — Ив. Андонов. „Съединението”. П„ 1929, с. 105-108. Благодарение агитациите […]

ИВАН АНДОНОВ – Спомени от Съединениет...

Иван Андонов

ИВАН АНДОНОВ САВОВ (1854, с. Мурсалково, дн. с. Спасово, Чирпанско — 1937, Пловдив) — участник В национално- освободителното движение, обществен деец, учител. Образование получава в Чирпан, където учителствува няколко години. Взема участие в Старозагорското въстание и в подготовката на Априлското въстание в родния си край. След потушаване на въстанието е заточен в Мала Азия, откъдето […]

Из “Народната памет разказва”

Народната памет разказва

След Освободителната война   1.Народът извърши Съединението  На 16 август 1878 година в Пловдив се състояло събрание на дейци от Априлското въстание. От Голямо Конаре участвувал даскал Еню Маринов Бекирски. Интелигенцията на Голямо Конаре не се съгласявала да поеме служби при румелийското правителство, понеже е било назначено от султана. Виждайки как делото за освобождението не […]

Да живей Съединението

Да Живей Съединението

Из: Георги Пашев Да живей Съединението “Беше четири часът сутринта. Удариха камбаните на “Св. Богородица”. Забиха барабаните на учебния батальон. Камбаната на Каршияка удари припряно, като за огън… Улиците се изпълниха с народл. Не знаеш какво да мислиш… Чардафон не беше минал моста. Едно знаме “Съединена България 1885 г.”, с рисуван от Георги Данчов лъв […]

АНДОНОВ, Иван

Иван Андонов

АНДОНОВ, Иван (И.А. Савов) (28.VI.1854, с. Мурсалково, Чирпанско, дн. с. Спасово – 18.XII.1937, Пловдив) Участник в националноосвободителното движение, учител, адвокат, обществен деец. Учил в родното си село, в Чирпан (1861-1869) и Пловдив (1870-1871). Учителствал в с. Евджилери, Чирпанско (дн. с. Средно градище) (1872 — 1874), а по-късно в Чирпан. От 1872 бил член, а после […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника