Posts tagged Сръбско-турска война

ХАЛАЧЕВ, Костадин Григоров

Костадин Григоров Халачев

ХАЛАЧЕВ, Костадин Григоров (22. I. 1861, Свищов — 3. XI. 1885, край с. Банкя, Трънско) — военен деец, подпоручик (1884). Като емигрант във Влашко станал доброволец в Сръбско-турската война 1876. Сражавал се при Гредетин, Бабина глава и др. Когато избухнала Руско-турската война 1877 — 1878, постъпил в Българското опълчение и бил зачислен 3. рота на […]

ФИЛИПОВ, Стою

ФИЛИПОВ, Стою

ФИЛИПОВ, Стою (Коюмджията, Пъдарина) (неизв., Чирпан — 12. IX. 1891, Чирпан) — националреволюционер. Участвал в революционната борба против османското робство като комитетски куриер, заради което бил наречен „Стою Пошата”.Бил предан другар на В. Левски, Стоян Заимов, Ат. Цв. Узунов и Ив. Андонов. След потушаване на Старозагорското въстание 1875 емигрирал в Румъния. Когато избухнала Сръбско-турската война […]

УЗУНОВ, Атанас Маринов

Атанас Маринов Узунов

УЗУНОВ, Атанас Маринов (1857, Русе — 22. II. 1887, Русе) — военен инженер, майор (1886). Произхождал от патриотично семейство на търговец. Участвувал в националноосвободителните борби като въстаник в Червеноводската чета (1875) и доброволец в Сръбско-турската война 1876. Сражавал се при Зайчар и Корито. След това постъпил в Одеското военно училище, но при обявяване на Руско-турската […]

ПАНИЦА, Коста Атанасов

Коста Атанасов Паница

ПАНИЦА, Коста Атанасов (12.III.1858, Велико Търново – 16.VI.1890, София) Военен юрист, майор. Роден бил във видно търговско семейство. Участвал в националноосвободителното движение в Търновско (1876). След неуспеха на Априлското въстание емигрирал във Влашко. По-късно постъпил в Одеското военно училище, но напуснал и се записал доброволец в Сръбско-турската война (1876). Участвал в боевете при Корито, Бабина […]

НИКОЛОВ, Райчо

Райчо Николов

НИКОЛОВ, Райчо (Р. Н. Трифонов, капитан Райчо, дядо Райчо) (1.VI.1840, с. Райковци, Великотърновски окръг – 6.IX.1885, Пловдив) Военен деец, майор (1885). Произхождал от бедно селско семейство. През Кримската война (1853-1856) извършил подвиг – преплувал Дунава и предал ценни сведения на руското командване в Гюргево. Награден бил със сребърен медал „За усърдие” на Аннинска лента. Учил […]

НИКОЛАЕВ, Данаил Цонев

Данаил Николаев

НИКОЛАЕВ,Данаил Цонев (18.XII.1852, Болград,Бесарабия – 29.VIII.1942, София) Военен деец,генерал от пехотата. Произхождал от семейство на българи-преселници. Завършил Болградската гимназия и Одеското пехотно военно училище (1875). Участвал като доброволец в Сръбско-турската война (1876). Сражавал се при Бабина глава, Мировица и Гъмзи град. Постъпил в Българското опълчение като командир на рота от 5-та опълченска дружина и взел […]

МУТКУРОВ, Сава Атанасов

Сава Атанасов Муткуров

МУТКУРОВ, Сава Атанасов (4.XII.1852, Велико Търново – 3.III.1891, Неапол) Военен и политически деец, генерал-майор. Включил се в националноосвободителните борби като офицер в Сръбско-турската война (1876) и в Руско-турската война. След Освобождението служил в Източнорумелийската милиция и взел дейно участие в подготовката на Съединението (1885). По поръчение на БТЦРК в навечерието на провъзгласяване на Съединението заедно […]

МАЗАКОВ, Стефан Атанасов

Стефан Атанасов Мазаков

МАЗАКОВ, Стефан Атанасов (24.VII.1848, Велико Търново – 20.IX.1910, Карлово) Военен деец, общественик, майор (1888). Роден бил в родолюбиво семейство – дядо му Стоян Смилов – Хайдутина, бил сподвижник на Филип Тотю. Образование получил в класното училище в родния си град и в Одеското военно училище (1873). Напуснал военното училище и постъпил доброволец в Сръбско-турската война […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника