Posts tagged Аграрен преврат

Аграрен Преврат

Предприятие на дървообработващата промишленост

Руско-турската война от 1877-1878 г. изиграва ролята на буржоазнодемократична революция за населението в освободените български земи. Тя премахва всички феодални институции, които гнетят българския народ, кесимджийството и изполичарството. Феодалният режим на мирийските земи престава да съществува. Но ако феодалната собственост като юридическа категория е отменена с Освобождението, окончателното премахване на нейните последици не става изведнъж. […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника