Posts tagged БЕРКОВСКА ЧЕТА

БЕРКОВСКА ЧЕТА

БЕРКОВСКА ЧЕТА

За Берковската чета и дейността й се знае малко. Но съществуването й се удостоверява от налични документи от есента на 1885 г. в Централния военен архив. XIX век С телеграма от 18 октомври 1885 г. доброволците от четата молели Министерството на войната да смени четника им (предводителя им) Клисурски, фелдфебел, с Алекси Решеников от Русия. […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника