Posts tagged БОЙКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

БОЙКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

БОЙКОВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД

Предназначен за действия в Родопите с оглед на очаквано нападение от страна на Турция след Съединението на Източна Румелия с Княжество Бъл­гария, отрядът бил разположен на позиции над с. Бойково, Пловдивско. Той бил сформиран в Пловдив към средата на септември 1885 г. с началник пору­чик Ангел Ив. Карауланов, с отряден лекар подпоручик Стефан Николов Сто­янов […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника