Posts tagged Чардафон

ШИЛЕВА, Недялка Стоянова

Недялка Стоянова Шилева

ШИЛЕВА, Недялка Стоянова — учителка и общественичка от с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). Завършила пловдивската девическа гимназия и работила като учителка в родното си село. Годеница била на Продан Тишков (Чардафон) и симпатизирала на движението за съединение. По поръчка на голямоконарския комитет приготвила знамето на местните въстаници. Придружавала четата от с. Голямо […]

ШИЛЕВ, Петър

Петър Шилев

ШИЛЕВ, Петър — учител от с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). Чичо на Недялка Ст. Шилева. Взел активно участие в съединисткото движение като подпредседател на голямоконарския комитет и агитатор в околните села. Заедно с Чардафон предвождал голямоконарската въстаническа чета, която на 5 срещу 6. IX. 1885 обсадила дома на главния управител в Пловдив. […]

ТИШКОВ, Продан

Продан Тишков

ТИШКОВ, Продан (Чардафон Велики) (1860, Габрово — 22. XI. 1906, Габрово) — участник в национално-освободителното движение. Взел участие в Руско-турската война 1877 — 1878 като опълченец. След Освобождението бил сержант-майор (фелдфебел) от Източнорумелийската милиция в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). До 1884 носил прякор Чарда, означаващ стадо селски говеда. Оттогава като подигравка […]

ГОЛЯМО-КОНАРСКАТЛ КОННА (ЧАРДАФОНОВАТА) ДРУ...

ГОЛЯМО-КОНАРСКАТЛ КОННА (ЧАРДАФОНОВАТА) ДРУЖИНА

Сформирана на 5 септември 1885 г. в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение), Пловдивско, по инициатива на Продан Тишков — Чардафон, запален деец за съединението на България. Първоначалната цел на дружината била да е една от ударните сили на Съединението, което тя изпълнила с чест. От Голямо Конаре дружината, съставена от 220 човека, преминала през […]

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ – Спомени от Съ...

Тодор Икономов

ТОДОР ПЕТРОВ ИКОНОМОВ (1838, Жеравна – 1892, Шумен) — обществено-политически и държавен деец, публицист. Следва в Киевската духовна академия (1861—1865). Учителствува в Шумен, Тулча и Цариград. Участвува в църковно- националното движение и в устрояването на Българската екзархия. След Освобождението съдействува на Временното руско управление. Заема висши административни постове в Източна Румелия. По-късно взема участие в […]

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ – Спомени от Съеди...

Тодор Мумджиев

ТОДОР ИВ. МУМДЖИЕВ (от Пазарджик) – активен член на комитета за съединение в Пазарджик. Предлаганата тук част е от книгата му — Т. Ив. Мумджиев. ,,Спомени по Съединението”. II Изд., Т. Пазарджик, 1915, с. 7—15.  КОМИТЕТ В ПАЗАРДЖИК В края на м. юни капитан Паница основа в града таен комитет за прогласяване съединението. Събранието стана […]

СТЕФАН х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) R...

Стефан Панаретов

СТЕФАН Х. ИЛИЕВ ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) (1853,. Сливен — 1931, САЩ) — общественик и дипломат. Образование получава в Роберт колеж — Цариград, където работи като преподавател по български език до 1914 г. Панаретов е първият български пълномощен министър във Вашингтон (1914—1925), член на българската делегация при подписване на Ньойския мирен договор (1919) и делегат на събранието […]

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ – Спомени от Съед...

Българският юрист и публицист проф. Стефан Бобчев (1853-1940) Фрагмент от обща снимка в Рилски манастир. Фото Карастоянов, 1896

СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ (1853, Елена – 1940, София) – виден държавен и обществен деец, учен и публицист. Завършва средно образование в Цариград и право в Москва. Заема различни административни постове в Източна Румелия, а по-късно е министър на народното просвещение (1911—1912), пълномощен министър в Санкт Петербург (1912—1913), народен представител. Членува в Народната партия и е […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника