Posts tagged Чардафон

РИХАРД ФОН МАХ – Спомени от Съединени...

Рифард фон МАХ корица книга

РИХАРД ФОН МАХ — немски офицер и журналист. Служи в руската армия и през 1879 г. е назначен за пръв адютант на генерал-губернатора на Източна Румелия. По-късно е офицер в източнорумелийската милиция и в княжеската армия. Участвува в Сръбско-българската война (1885), а след приключването и напуска армията и се отдава на журналистическа дейност. Р. фон […]

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ – Спомени от Съеди...

Петър Иванов Пешев

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ (1858, Севлиево – 1931, София) – известен обществен и политически деец, публицист. Брат на революционера Стефан Пешев, обесен след Априлското въстание. Образование получава в Николаевския пансион и в Юридическия факултет в Московския университет. След завръщането си в България през 1884 г. участвува в обществено-политическия живот като привърженик на Либералната партия, а по-късно […]

ПЕТЪР ДИМИТРОВ – Спомени от Съединени...

Петър Димитров

ПЕТЪР ДИМИТРОВ (1848, с. Жеравна, Котленско- 1919, неизв.) — виден общественик и дипломат. Учи в Сливен и Цариград, където в 1872 г. завършва Роберт колеж и остава за преподавател в него. Заедно с това редактира политическата част на в. „Зорница”, издаван в Цариград. След потушаване на Априлското въстание през 1876 г. развива активна дейност в […]

ПЕТКО Т. ФРАНГОВ – Спомени от Съедине...

Петко Тодоров Франгов

ПЕТКО Т. ФРАНГОВ (1855, с. Бяла черква, Търновско – 1931, с. Бяла черква) — участник в националноосвободителното движение, учител. Учителствува в родното си място. Взема участие в Априлското въстание (1876), като се присъединява към въстаническата чета на войводата поп Харитон и се сражава при Дряновския манастир. След разгрома на четата успява да се спаси и […]

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединение...

НИКОЛА НАНЧЕВ – Спомени от Съединението

НИКОЛА НАНЧЕВ (от Чирпан) — един от главните дейци на комитета за съединение в гр. Чирпан. Спомените си за провъзгласяване на Съединението в гр. Чирпан пише през 1925 г. по случай 40-годишния юбилей на това събитие. Те са публикувани от Иван Андонов в книгата му — Ив. Андонов. „Съединението”. П„ 1929, с. 105-108. Благодарение агитациите […]

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ – Спомени от Съе...

Никола Иванов Иванов

НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ (1861, Калофер – 1940, София) — военен деец, генерал от пехотата. Завършва военно училище в София и генерал-щабна академия в Петербург. Служи в източнорумелийската милиция и участвува в Сръбско-българската война (1885). Заема висши военни постове — началник-щаб на българската войска (1894—1896), министър на войната (1896—1899). Като военен министър съдействува за разрешаване на […]

МИХАИЛ ИВАНОВ МАДЖАРОВ – Спомени от С...

Михаил Маджаров

МИХАИЛ ИВАНОВ МАДЖАРОВ (1854, Копривщица – 1944, София) — виден обществен и държавен деец, публицист. Завършва Роберт колеж в Цариград през 1876 г. След Освобождението на България активно участвува в политическия живот. Заема различни административни постове в Източна Румелия и е привърженик на Народната (съединистка) партия. По-късно многократно е министър — министър на обществените сгради, […]

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ – Спомени от С...

Манол Лазаров

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ (1855) 1857, Браила – 1912, с. Ичера, Котленско) — участник в Руско-турската война (1877— 1878), в IV дружина на Българското опълчение. След Освобождението живее в Сливен и е подпредседател на Сливенското опълченско дружество „Шипка”. Манол Георгиев е активен деец по Съединението. Спомените си за това събитие пише по покана на Иван Андонов, […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника