Posts tagged ЧЕТА НА ШУМАНОВ

ЧЕТА НА ШУМАНОВ

ЧЕТА НА ШУМАНОВ

Изградена на основата на „харамийската” чета на Шуманов от 10—15 чо­века. До Съединението четата воювала с турците в Македония. След Съеди­нението и при внезапното сръбско нападение над България четата на Шума­нов пристигнала в София и оттам, вече нараснала на 45 доброволци, тя била изпратена във войсковия „партизански” отряд на кап. Коста Паница. Участ­вала в Сръбско-българската […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника