Posts tagged ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

ЧИРПАНСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Заедно с Голямоконарската чета Чирпанската доброволческа чета е пър­вата от 100-те български доброволчески чети през сръбско-българската вой­на от 1885 г. Замислена като една от силите в подкрепа на акцията за Съедине­нието на България, четата била готова още на 4 септември 1885 г. и въоръже­на и с развято знаме на 5 септември в състав от 80 […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника