Posts tagged Георги Ковачев

КОВАЧЕВ, Георги — обществен деец от Станима...

Георги Ковачев

КОВАЧЕВ, Георги — обществен деец от Станимака (дн. Асеновград). Взел активно участие в подготовката на Съединението като член на тайния революционен комитет за съединение в Станимака. Написал спомени за провъзгласяване на Съединението по покана на Ив. Андонов, който ги публикувал в книгата си „Съединението” (1929).

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ – Спомени от Съединени...

Георги Ковачев

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ (от Станимака — дн. Асеновград) — член на комитета за съединение в гр. Станимака. Спомените си за провъзгласяване на съединението пише по покана на Иван Андонов, който ги публикува в книгата си — Ив. Андонов. „Съединението”, П., 1929, с. 115-118. На 3 септември 1885 година през деня бяхме събрани в къщата на Никола […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника