Posts tagged Икономика

Търговия, кредит и демографски промени

Сградата на едно от първите акционерни

В свободна България вътрешната и външната търговия започва своето развитие при ненамеса на държавата. Постепенно започва да намалява много разпространената дo Освобождението панаирна и кираджийска (разносна) търговия. Българската буржоазия става монополист на вътрешния пазар поради бързото изселване на турските търговци. Липсата на модерна пътна мрежа и жп транспорт ограничават докъм средата на 80-те години развитието […]

Разоряване на селското стопанство и западан...

Работилница

Настъпилите в резултат на войната икономически промени засилват социалното разслоение в българското общество и улесняват преустройството му върху капиталистическа основа. Едновременно със създаването на дребната собственост започват да действат и онези фактори, които водят до нейното постоянно разлагане. Дребното производство се явява като необходимо предварително условие за развитието на капитализма. В раздробеното селско стопанство се […]

Икономическо развитие след Съединението

10 Стотинки 1888г.

Съединението от 1885 г. оказва положително влияние върху икономическото развитие на Княжество България. То създава почти два пъти по-голяма стопанска единица, премахва някои от създадените от Берлинския договор икономически затруднения и ограничения и създава простор и по-благоприятни условия за развитието на капиталистическите отношения във всички сфери на стопанския живот. Всичко това води до съществени промени […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника