Posts tagged ЛУКОВИТСКА ЧЕТА

ЛУКОВИТСКА ЧЕТА

ЛУКОВИТСКА ЧЕТА

Началото на тази чета положила доброволческата команда на фелдфебел Лисовски, русин на българска служба, събрана в Плевен. На 10 септември, 1885 г. Лисовски повел командата си към София. На другия ден, 11 септември в Луковит към него се присъединили още 60 доброволци от това село и от околните села. Формирала се нова чета, наречена Луковитска. […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника