Posts tagged МАКЕДОНСКА ЧЕТА

МАКЕДОНСКА ЧЕТА

МАКЕДОНСКА ЧЕТА

Организирана в Пловдив веднага след обявяването на сръбско-българс-ката война от 1885 г. по инициатива на Спиро Костов и други македонски дейци и войводи, които се намирали с четите си в Пловдив или в Бойковския партизански отряд. В историческата литература това формирование е означавано и като „Македонски батальон”, но е запазен списък от времето на създаването […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника