Posts tagged Македонска доброволническа дружина

Участие на втори пеши струмски полк и кюсте...

Участие на втори пеши струмски полк и кюстендилската македонска доброволническа дружина в Сръбско-българската война

За по-голяма яснота материалът е разделен на смислово обособени части. Увод Списъчен състав на Македонската доброволническа дружина Втора пеша Кюстендилска дружина Втори пеши Срумски полк Сръбски провокации край границата Привеждане втори пеши Струмски полк в бойна готовност Обявяване на Сръбско-българската война през 1885г. Сформиране на Изворския отряд Първи бойни сражения Поход от село Трекляно до […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника