Posts tagged Петко Каравелов

ЦАНОВ, Илия Томакев

Илия Томакев Цанов

ЦАНОВ, Илия Томакев (1835, Видин — 1901, София) — политически и държавен деец. Образование получил в Свищов. До Освобождението бил председател на Търговския съд в София и защитник на въстаниците, заловени след поражението на Априлското въстание и разгрома на Ботевата чета и съдени от извънреден съд в Русе. В периода на Временното руско управление бил […]

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Петко Рачов Сладейков

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов (17. XI. 1827, В. Търново — 1. VII. 1895, София) — поет, публицист, фолклорист и обществен деец. Роден е в семейството на будния възрожденец Рачо Казанджията, участник в на- ционалноосвободителните борби. Липсата на средства уо принудила отрано да напусне учението си и да се погрижи за самообразованието си. Под благотворното въздействие на […]

РАДОСЛАВОВ, Васил Христов

Васил Христов Радославов

РАДОСЛАВОВ, Васил Христов (15.VII.1854, Ловеч – 21.X.1929, Берлин) Буржоазен политически и държавен деец. Учил в Ловеч, Габрово, Виена и Хайделберг, където завършил правни науки (1882). През 1883 бил назначен за началник-отделение в Министерството на правосъдието в Княжество България. Станал член на Либералната партия. За пръв път бил избран за народен представител през 1883. Бил министър […]

НИКИФОРОВ, Константин

Константин Никифоров

НИКИФОРОВ, Константин (К. Н. Попконстантинов (19.X.1856, Габрово – 20.1.1891,гр. Мерано, Италия) Военен и политически деец, майор (1886). Произхождал от семейство на възрожденски учител-родолюбец от Елена. Завършил гимназия в гр. Николаев и Второ константиновско военно училище в Петербург (1878). Участвал в Руско-турската война, а след Освобождението завършил военна академия в Русия (1883). К. Никифоров бил първият […]

МУТКУРОВ, Сава Атанасов

Сава Атанасов Муткуров

МУТКУРОВ, Сава Атанасов (4.XII.1852, Велико Търново – 3.III.1891, Неапол) Военен и политически деец, генерал-майор. Включил се в националноосвободителните борби като офицер в Сръбско-турската война (1876) и в Руско-турската война. След Освобождението служил в Източнорумелийската милиция и взел дейно участие в подготовката на Съединението (1885). По поръчение на БТЦРК в навечерието на провъзгласяване на Съединението заедно […]

КУРТЕВ, Димитър

Димитър Куртев

КУРТЕВ, Димитър Обществен деец. След Освобождението работил като съдебен комисар при Сливенския департаментален граждански съд. Бил председател на сливенското опълченско дружество „Шипка” и активен участник в съединисткото движение. Влизал в състава на делегацията от гр. Сливен, която през юни 1885 се срещнала в София с П. Каравелов, за да иска подкрепата на либералното правителство на […]

КИТАНЧЕВ, Трайко Цветков

Трайко Цветков Китанчев

КИТАНЧЕВ, Трайко Цветков (1.IX.1858, с. Подмочани, Ресенско – 1.VIII.1895, София) Обществен деец и книжовник, създател и пръв председател на ВМОК. Учил в Ресен, в Цариград (1869-1873), в Киевската духовна семинария (1874-1879) и в Юридическия факултет на Московския университет (1879-1880), който напуснал по болест. Учителствал в Петропавловската семинария край Велико Търново (1881-1882) и в Солунската българска […]

КАРАВЕЛОВ, Петко Стойчев

Петко Каравелов

КАРАВЕЛОВ, Петко Стойчев (24.III.1843, Копривщица – 24.I.1903, София) Държавен и политически деец, един от най-видните строители на българската буржоазна държава. Следвал в Историко-филологическия факултет на Московския университет, където бил във връзка с народническото движение. През (1878-1879) бил вицегубернатор на Видинска губерния. В Учредителното събрание (1879) заедно с П. Р. Славейков и Др. Цанков бил идеолог […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника