Posts tagged Руско-турска война

УЗУНОВ, Атанас Маринов

Атанас Маринов Узунов

УЗУНОВ, Атанас Маринов (1857, Русе — 22. II. 1887, Русе) — военен инженер, майор (1886). Произхождал от патриотично семейство на търговец. Участвувал в националноосвободителните борби като въстаник в Червеноводската чета (1875) и доброволец в Сръбско-турската война 1876. Сражавал се при Зайчар и Корито. След това постъпил в Одеското военно училище, но при обявяване на Руско-турската […]

ТРЪМБЕШКИ, Димо Юрданов

Димо Юрданов Тръмбешки

ТРЪМБЕШКИ, Димо Юрданов (1. VIII. 1865, с. Горски долен Тръмбеш, Великотърновски окръг — 22. II. 1887, Русе) — военен деец, подпоручик (1885). Произхождал от будно селско семейство. Баща му и брат му били убити през Руско-турската война 1877 – 1878. Първоначално образование получил в Еленската даскалоливница, след което постъпил във Военното училище в София (1882). […]

ТОШЕВ, Стефан Стоянов

Стефан Стоянов Тошев

ТОШЕВ, Стефан Стоянов (18. XII. 1859, Стара Загора — 1. XI. 1924, Пловдив) — виден военен деец, генерал от пехотата (1917). Син е на възрожденската учителка Анастасия Тошева. През Руско-турската война 1877 — 1878 постъпил в руската армия като преводач. След Освобождението завършил Военното училище в София (първи випуск — 1879) и постъпил на служба […]

ТИШКОВ, Продан

Продан Тишков

ТИШКОВ, Продан (Чардафон Велики) (1860, Габрово — 22. XI. 1906, Габрово) — участник в национално-освободителното движение. Взел участие в Руско-турската война 1877 — 1878 като опълченец. След Освобождението бил сержант-майор (фелдфебел) от Източнорумелийската милиция в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). До 1884 носил прякор Чарда, означаващ стадо селски говеда. Оттогава като подигравка […]

СТРАНСКИ, Георги Иванов

Георги Иванов Странски

СТРАНСКИ, Георги Иванов (1. VIII. 1848, Калофер — 4. I. 1904, София) — лекар, общественик, държавен деец и дипломат. Завършил медицина в Букурещ и се установил на работа в Румъния. Участвувал с Румънския червен кръст в Срьбско-турската война 1876 и Руско-турската война 1877 — 1878, бил член на БЦБО. След Освобождението бил окръжен лекар в […]

СТОЯНОВ, Петко Стоянов

СТОЯНОВ, Петко Стоянов

СТОЯНОВ, Петко Стоянов (25. V. 1848, Копривщица — 28. XI. 1925, Стара Загора) — военен деец, общественик и подполковник. Произхождал от будно възрожденско семейство. Баща му и брат му Найден били убити по време на Априлското въстание 1876. Завършил свищовското класно училище и Одеското военно училище (1874), след което постъпил на служба в руската армия. […]

СТОЯНОВ, Богдан

СТОЯНОВ, Богдан

СТОЯНОВ, Богдан (род. ок. 1852) — деец на националноосвободителното движение. Взел участие в Руско-турската война ; 1877 — 1878 като опълченец,от 2. дружина и се отличил в боевете при Шипка и Шейново. Включил се в съединисткото движение и бил избран за член на тайния революционен комитет за съединение в Пазарджик. Изпълнявал куриерски задачи.

СТОЛИПИН, Аркадий Дмитриевич

Аркадий Димитриевич Столипин

СТОЛИПИН, Аркадий Дмитриевич (1822 — 1899, Москва) — руски генерал. Служил в конната артилерия. Участвувал в Кримската война с принос в отбраната на Севастопол. Взел участие в Руско-турската война 1877 — 1878, след която бил назначен за временен генерал-губернатор на Източна Румелия и Одринския санджак; командир на IX армейски корпус с щаб в Пловдив. Съдействал […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника