Posts tagged ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

Създадена в Търново между 10—15 септември 1885 г. почти изключител­но от ученици от местната гимназия. На 15 септември четата със 115 добро­волци поела за Тракия и турската граница поради очакваното турско нахлува­не в България след Съединението. През Дряново—Габрово—с. Шипка—Кало­фер след неколкодневно пътуване Търновската ученическа чета пристигнала в Пловдив. Тук била включена в едно ново формирование […]

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника