ТЪРНОВСКА ЧЕТА „ХРИСТО БОТЕВ”

Съставена първоначално от 130 доброволци, после тази чета нараснала на 200 души, между които 30 опълченци от Българското опълчение в Освобо­дителната война. Водил я Йордан Йорданов Инджето, участник в четата на Христо Ботев от 1876 г. На 31 октомври 1885 г. четата била готова и на 3 но­ември, в деня на изненадващото нападение на Сърбия върху нашата страна, тя потеглила за фронта през София. Движението й се извършило по маршру­та: Търново—с. Ново село—Севлиево—Ловеч—Микре—с. Български извор—Ябланица—Ботевград—Саранци—София. В столицата четата, разделена на 4 взвода, пристигнала на 11 ноември вечерта. А на 13 ноември я изпратили за Пирот, където я включили в състава на II софийска опълченска поборническа дружина. Търновската чета „Христо Ботев” участвала в боевете със сръбски­те войски в Пиротския район под командването на кап. Кавалов. След това четата била прикрепена към V пехотен Дунавски полк и останала на фронта до 21 декември 1885 г.

Участници в четата: 1 .Йордан Йорданов Инджето — от В. Търново. Вой­вода на четата. Участвал и в четата на Хр. Ботев през 1876 г.; 2. Йордан Васи­лев Странджев — от В. Търново, подвойвода (подчетник). Племенник на про­чутия знаменосец Никола Странджата. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение; 3. Стефан Атанасов Дипломата — от В. Търново. Командир на IV взвод в четата. Участвал в доброволческа чета в Добруджа през Освободителната война; 4. Атанас Косев Маминото — от В. Търново (1868—1940), каруцар. Награден с два ордена за храброст; 5. Григор Георгов — от с. Хотница, Търновско, 24-годишен; 6. Димитър Тодоров — от с. Летница, Ловешко, 20-годишен; 7. Дончо Събев — от В. Търново, 20-годи- шен; 8. Драгия Василев — от с. Сухиндол, Павликенско, 23-годишен; 9. Иван Генчев — от В. Търново, 20-годишен; 10. Иван Георгиев — от В. Търново, 20- годишен; 11. Иван Кърджалов — от с. Бяла черква, Павликенско, 22-годишен; 12. Илия Петров — от Куманово, Македония, 32-годишен; 13. Илия Тодоров от с. Бяла черква, Павликенско, 23-годишен; 14. Марин Цочев — от с. Бал- ван, В. Търновско, 1.8-годишен; 15. Минчо Бенев — от Павликени, 19-годишен; 16. Колю Николов — от с. Сотево, Ловешко, 24-годишен; 17. Найден Димит­ров — от с. Хотница, В. Търновско, 23-годишен; 18. Никола Иванов — от Габ­рово, 30-годишен; 19. Марем Хасанов — от с. Арбанаси, В. Търновско, 20-го- дишен; 20. Пенчо Райков — от В. Търново, 22-годишен; 21. Петър Генчев — от В. Търново (1852—1891). Участвал и в Българското опълчение, III дружина; 22. Рашко Иванов — от с. Градина, Горнооряховско, 25-годишен; 23. Славчо Тор- чев — от с. Сопот, Ловешко, 20-годишен; 24. Стефан Ламбев — от Г. Оряхови­ца, 23-годишен; 25. Стефан Петров — от В. Търново, 21-годишен; 26. Стойко Донев — от с. Голяма Желязна, Троянско, 21-годишен; 27. Стоян Ганчев Аба- джиев — от В. Търново, 19-годишен; 28. Стоян Тодоров — от с. Беброво, Елен­ско, 19-годишен; 29. Христо Иванов — от Ловеч, 25-годишен; 30. Хубан Генов от с. Гложене, Тетевенско, 18-годишен.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 41, 81; Сливница, 1, № 17, 15 дек. 1911, 2—3; Търновс­ката доброволческа чета. — Сливница, 3, № 29—30, 4 февр. 1926, 7—8.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника