ТЪРНОВСКА ДОБРОВОЛНА УЧЕНИЧЕСКА ЧЕГА

Създадена в Търново между 10—15 септември 1885 г. почти изключител­но от ученици от местната гимназия. На 15 септември четата със 115 добро­волци поела за Тракия и турската граница поради очакваното турско нахлува­не в България след Съединението. През Дряново—Габрово—с. Шипка—Кало­фер след неколкодневно пътуване Търновската ученическа чета пристигнала в Пловдив. Тук била включена в едно ново формирование — Ученически доб­роволчески легион. Заминал за фронта на 8 ноември 1885 г., легионът, вклю­чително и Търновската ученическа чета, на 14 ноември се включил в боевете със сръбските войски и участвал в редица сражения, включително и за Пирот.

Участници в четата: 1. Георги Рафаилович — от Далмация, Югославия. Учител. Предводител на четата; 2. Петко Момчилов — от Г. Оряховица. Под- началник на четата; 3. Ангел Д. Радославов — от В. Търново (1865—1943). Пос­ле бил военен инженер; 4. Антон Любомирски — от Шумен; 5. Атанас Камбу- ров — от В. Търново; 6. Васил Д. Рибаловски — от В. Търново; 7. Васил Стоя­нов — от Карлово; 8. Георги Калчев; 9. Георги Стойнов — от В. Търново; 10. Георги Чакенов (Чакалов?) — от Самоков; 11. Деян Парпулов — от Панагю­рище; 12. Димитър Андреев — от В. Търново; 13. Димитър Аврамов — от В. Търново; 14. Делчо Нисторов — от Панагюрище; 15. Димо Аврамов — от Трявна; 16. Димитър Захариев — от Шумен; 17. Димитър Пиперков; 18. Дими­тър Топалов — от Сухиндол, Павликенско; 19. Драгни Табаков — от Калофер; 20. Евтим Китанчев — от гр. Ресен, Македония; 21. Иван Дейнов — от Прилеп; 22. Иван Байчев — от Лясковец; 23. Иван Иванов — от В. Търново; 24. Дими­тър Димитров — от В. Търново; 25. Иван Момчилов — от Елена; 26. Иван Пен­чев — от с. Церова кория, В. Търновско; 27. Иван Попгеоргиев — от Македо­ния; 28. Иван Радков — от с. Златарица, Еленско; 29. Иван Рачев — от Г. Оря­ховица; 30. Иван Русев — от с. Арбанаси, В. Търновско; 31. Иван Славков — от Г. Оряховица; 32. Иван Славчев — от с. Миндя, Еленско; 33. Иван Събев; 34. Иван Тодоров — от с. Лесичери, В. Търновско; 35. Иван Хаджиев — от Кало­фер; 36. Илия Ушев — от Панагюрище; 37. Йордан Драгнев — от с. Леденик, В. Търновско; 38. Димитър Младенов — от Перущица; 39. Коста Друмев — от Шумен; 40. Коста Радушев — от Шумен; 41. Костадин Арсов — от Щип; 42. Костадин Бояджиев — от Самоков; 43. Коста Хайдутов — от Лясковец; 44. Лефтер Георгиев — от Ресен, Македония; 45. Марин Сидеров — от с. Самово- дене, В. Търновско; 46. Марко Кънев — от с. Чолакова махала, В. Търновско; 47. Матея Грънчаров — от Елена; 48. Михаил Василев — от с. Церова кория, В. Търновско; 49. Михаил Гюзелев — от с. Церова кория; 50. Михаил П. Миланов от Елена; 51. Модест Димитров — от Солун; 52. Недялко Душков; 53. Не­дялко Попов — от В. Търново; 54. Неофит Д. Преображенски — от В. Търново; 55. Никола Ив. Чушков — от Трявна, после учител; 56. Никола Кметов — от Г. Оряховица. После офицер в Българската армия; 57. Никола Н. Чушков — от В. Търново; 58. Никола Пенков — от В. Търново; 59. Никола Кетров — от В. Търново; 60. Никола Симеонов — от Пирот; 61. Никола Станев — от с. Велче- во, В. Търновско; 62. Никола Стоянов — от В. Търново; 63. Панайот Баръмов от В. Търново; 64. Обрешко Обрешков — от Г. Оряховица; 65. Пенчо Ико­номов — от Троян; 66. Петър Друмев — от Шумен; 67. Петър И. Петев — от В. Търново; 68. Петър Йонков — от В. Търново; 69. Петър М. Чухов — от В. Тър­ново; 70. Петър Паунов — от с. Беляковец, В. Търновско; 71. Петър Попов — от с. Миндя, Еленско; 72. Петър Хр. Белмъжов — от В. Търново; 73. Петър Хр. Габровски — от В. Търново; 74. Пано Георгиев — от Македония; 75. Пандо Янев — от Македония; 76. Петко Иванов — от В. Търново; 77. Ради Недев — от с. Церова кория, В. Търновско; 78. Сава Атанасов — от Габрово; 79. Сава Поп- марков; 80. Стат Шаранков — от Г. Оряховица; 81. Сретени В. Цанов; 82. Сре- тени Николов; 83. Станю Радовенски — от Ловеч; 84. Стефан Келев — от Ляс­ковец; 85. Стефан Николов — от В. Търново; 86. Стефан Николов — от Пазар­джик; 87. Стефан Николов (втори) — от В. Търново; 88. Стефан Пасков — от Лясковец; 89. Стефан Тодоров — от В. Търново; 90. Стойно Николов; 91. Сто­ян В. Ценов — от Ботевград; 92. Стоян Костурков — от Панагюрище, по-къс­но министър; 93. Стефан Бояджиев — от Калофер; 94. Теодосий Попгеоргиев от Г. Оряховица; 95. Тодор Недков — от Плевен; 96. Тоню П. Цанев — от Лясковец; 97. Хараламби Гинев — от Лясковец; 98. Харалампи Иванов — от с. Златарица, Еленско; 99. Христо Въгленов — от Севлиево; 100. Христо Дашков от Ловеч; 101. Христо Г. Марков — от В. Търново; 102. Христо Дамянов — от Казанлък; 103. Христо Маринов — от с. Самоводене; 104. Христо П. Даки- шев — от Г. Оряховица; 105. Христо Савов — от В. Търново; 106. Христо Сив- риев — от В. Търново; 107. Христо Савов — от Лясковец; 108. Христо Стан­чев; 109. Христо Станчов — от Г. Оряховица; 110. Христо Стоянов; 111. Хрис­то Фурнаджиев — от Пазарджик; 112. Иван Русов; 113. Никола Хаджистоянов; 114. Никола Симеонов; 115. Павли Попов; 116. Петър Янев.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22; оп. 2, а. е. 15, л. 75-77, 113-114.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника