ТЪРНОВСКА ГРАЖДАНСКА ЧЕТА

Между няколкото търновски доброволчески чети през 1885 г. тя била първата по време на организиране. Предвождал я Д. Власев. На 15 септември 1885 г. „Търновска гражданска чета”, както я нарекли организаторите й, по­теглила от В. Търново за Пловдив с цел да достигне до турската граница и да се постави на разположение на Отбраната на страната ни. Движението й след­вало по направлението: В. Търново—Дряново—Габрово—вр. „Св. Никола” на Ст. планина—с. Шипка—Калофер—Пловдив. Численият й състав бил 133 доб­роволци. Сведения за съдбата на четата след пристигането й в Пловдив няма­ме. Тя се именувала също: „I търновска чета” или „Търновски опълченски отряд”.

Участници в четата: 1. Р,(Д.?) Власев — предводител на четата; 2. Р. Ка­пели — адютант на четата; 3. Александър Хаджиангелов — от В. Търново, 19- годишен; 4. Ангел Величков — от с. Липница, Великотърновско, 19-годишен; 5. Ангел Симеонов — от В. Търново, 20-годишен; 6. Андрей Цанев — от В. Търново, 18-годишен; 7. Атанас Косев — от В. Търново, 18-годишен; 8. Байчо Станев — от В. Търново, 20-годишен; 9. Ботю Петков — от Карлово, 20-годи- шен; 10. Боню Михов — от Казанлък, 25-годишен; 11. Васил Н. Бояджиев — от Севлиево, 23-годишен; 12. Васил Станчев — от В. Търново, 20-годишен; 13. Васил Станчев — от Горна Оряховица, 20-годишен; 14. Васил Хаджипърванов — от Ловеч, 21 -годишен; 15. Величко Атанасов — от с. Мусина, Павликенско, годишен; 16. Васил Хаджиниколов — от Калофер, 19-годишен; 17. Венко Иванов — от Трявна, 20-годишен; 18. Ганчо Иванов — от Дряново, 25-годи- шен; 19. Георги Драганов — от В. Търново, 20-годишен; 20. Георги Николов — от с. Дичин, 21-годишен; 21. Георги Панайотов — от Г. Оряховица, 21-годи- шен; 22. Георги Тодоров — от Софийско, 20-годишен; 23. Давид Марков — от В. Търново, 20-годишен; 24. Димитър Аврамов — от В. Търново, 19-годишен; 25. Димитър Георгиев; 26. Димитър Георгиев — от с. Арбанаси, В. Търновско, годишен; 27. Димитър Иванов — от В. Търново, 20-годишен; 28. Димитър Иларионов — от В. Търново, 19-годишен; 29. Димитър Иванов — от В. Търно­во, 21-годишен; 30. Димитър Коцов — от с. Ковачевица, Неврокопско; 31. Ди­митър Маринов — от В. Търново, 27-годишен; 32. Димитър Николов — от В. Търново, 20-годишен; 33. Димитър Петков — от Ст. Загора, 22-годишен; 34. Димитър П. Петров — от Русе, 20-годишен; 35. Димитър Рачев — от В. Тър­ново, 19-годишен; 36. Димитър Ставрев — от В. Търново, 19-годишен; 37. Ди­митър Христов — от В. Търново, 21-годишен; 38. Доню Михалев — от с. Пол­ско Косово, Беленско, 20-годишен; 39. Дончо Николов — от с. Шипка, Казан­лъшко, 21-годишен; 40. Дянко Добрев — от Казанлък, 23-годишен; 41. Дянко Станчев — от Казанлък, 20-годишен; 42. Иван Василев — от Ямбол, 20-годи- шен; 43. Иван Долапчиев — от В. Търново, 22-годишен; 44. Иван Димитров — от Габрово, 19-годишен; 45. Иван Добрев — от В. Търново, 21-годишен; 46. Иван Иванов — от с. Ганчовец, Дряновско, 23-годишен; 47. Иван Петков — от Г. Оряховица, 19-годишен; 48. Иван Петров — от Попово, 23-годишен; 49. Иван Попов — от В. Търново, 21-годишен; 50. Иван Стоянов — от с. Леденика, В. Търновско, 19-годишен; 51. Илия Колев — от Севлиево, 23-годишен; 52. Илия Н. Мазаджиев — от В. Търново, 20-годишен; 53. Илия Пенев — от Дря­ново, 19-годишен; 54. Илия С. Минков — от В. Търново, 20-годишен; 55. Йо­сиф Стайков — от Кюстендил, 20-годишен; 56. Колю Димитров — от В. Тър­ново, 20-годишен; 57. Кольо Кирчев — от Г. Оряховица, 25-годишен; 58. Кос­та Василев — от В. Търново, 20-годишен; 59. Коста В. Валачев — от Г. Оряхо­вица, 22-годишен; 60. Колю Христов — от В. Търново, 19-годишен; 61. Коста Иванов — от Дряново, 20-годишен; 62. Коста Тодоров — от В. Търново, 20- годишен; 63. Константин Атанасов — от Г. Оряховица, 21-годишен; 64. Кръс­тьо Тодоров — от В. Търново, 22-годишен; 65. Марко Иванов — от с. Дълбок дол, Троянско, 19-годишен; 66. Минко Милчев — от Габрово, 22-годишен; 67. Минко Петров — от с. Дълбок дол, Троянско, 18-годишен; 68. Михаил Н. Лан- джов — от Г. Оряховица, 22-годишен; 69. Михаил Христов — от Г. Оряховица, годишен; 70. Никола Денев — от Трявна, 22-годишен; 71. Никола Илиев — от В. Търново, 20-годишен; 72. Никола Йонков — от с. Ново село, В. Търновс­ко, 20-годишен; 73. Никола Пеев — от Г. Оряховица, 23-годишен; 74. Никола Райнов — от В. Търново, 22-годишен; 75. Никола Хаджипаскалев — от В. Тър­ново, 20-годишен; 76. Никола Янков — от с. Арбанаси, В. Търновско, 22-годишен; 77. Панайот Енчев — от Шумен, 33-годишен; 78. Панайот Иванов — от В. Търново, 20-годишен; 79. Панайот Иванов — от Г. Оряховица, 19-годишен; 80. Панайот Кръстев — от Г. Оряховица, 20-годишен; 81. Панайот Николов — от В. Търново, 19-годишен; 82. Панто С. Помаков — от Видин, 21-годишен; 83. Паскал Николов — от В. Търново, 20-годишен; 84. Пенчо Митев — от с. Батак, Свищовско, 22-годишен; 85. Петко П. Антонов — от с. Дреновец, Видинско, 22-годишен; 86. Петко Христов — от В. Търново, 20-годишен; 87. Петър Ива­нов — от с. Буковец, В. Търновско, 20-годишен; 88. Петър С. Пенков — от Сев­лиево, 18-годишен; 89. Панайот Симеонов — от Дряново, 21-годишен; 90. Пет­ко Драгнев — от В. Търново, 20-годишен; 91. Петко П. Генков — от В. Търно­во, 20-годишен; 92. Рашо Стоянов — от с. Керека, Дряновско, 20-годишен; 93. Сотир Иванов — от Г. Оряховица, 20-годишен; 94. Стат Игнатов — от с. Леси- чери, В. Търновско, 23-годишен; 95. Стефан Белчев — от В. Търново, 20-годи- шен; 96. Стефан Брайков — от Карлово, 20-годишен; 97. Стефан Върбанов — от В. Търново, 20-годишен; 98. Стефан Краев — от с. Угърчин, Ловешко; 99. Стефан Н. Еранов — от Севлиево, 18-годишен; 100. Стефан Николов, 20-годи- шен; 101. Стефан Недялков — от Г. Оряховица, 18-годишен; 102. Стефан Пет­ров — от Севлиево, 20-годишен; 103. Стефан Петров — от Г. Оряховица, 19- годишен; 104. Стефан Станев — от Г. Оряховица, 20-годишен; 105. Стефан Т. Долапчиев — от Сливен, 23-годишен: 106. Танас Танасов — от В. Търново, 20- годишен; 107. Теодосий Захариев — от Г. Оряховица, 19-годишен; 108. Тодор Димитров — от Г. Оряховица, 22-годишен; 109. Тодор Димитров — от Казан­лък, 24-годишен; 110. Тодор Иванов — от В. Търново, 25-годишен; 111. Тодор Рачев — от В. Търново, 19-годишен; 112. Тодор Станчев — от В. Търново, 19- годишен; 113. Трифон Иванов — от В. Търново, 18-годишен; 114. Трифон Пет­ков — от В. Търново, 18-годишен; 115. Хараламби Стойков — от Г. Оряхови­ца, 20-годишен; 116. Хараламби Христов — ог Севлиево, 19-годишен; 117. Христо Дашков — от Ловеч, 19-годишен; 118. Христо Йорданов — от Г. Оря­ховица, 20-годишен; 119. Христо М. Дюлгеров — от Казанлък, 23-годишен; 120. Христо Стоянов — от В. Търново, 20-годишен; 121. Христо Христов — от В. Търново, 22-годишен; 122. Цаню Цанков — от с. Камен, Г. Оряховско, 30- годишен; 123. Цвятко Христов — от с. Буковец, В. Търновско, 19-годишен; 124. Цоню Цвятков — от В. Търново, 21-годишен; 125. Юрдан Бобев — от В. Търново, 20-годишен; 126. Юрдан Станев — от В. Търново, 20-годишен; 127. Юрдан Фирадов — от В. Търново, 20-годишен; 128. Юрд ан Цончев — от Еле­на, 22-годишен; 129. Янаки Стаматов — от В. Търново, 19-годишен; 130. Иван Василев — от В. Търново; 131. Перо Радцев — от Македония, 23-годишен; 132. Пешо Минчев — от с. Керека, Дряновско, 20-годишен.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 11; Ученическият легион 1885. — Сливница, 16, №269— 270, 4 юли 1938; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 89.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника