ТЕЛЕГРАФНО ДОНЕСЕНИЕ ОТ КАП. АТ. УЗУНОВ ДО КАП. РАЧО ПЕТРОВ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕГОВИЯ ОТРЯД – Документ

ТЕЛЕГРАФНО ДОНЕСЕНИЕ ОТ КАП. АТ. УЗУНОВ ДО КАП. РАЧО ПЕТРОВ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕГОВИЯ ОТРЯД

Видин, 7 ноември 1885 г.

Донасям в общи черти за действията и резултата на вверения ми отряд от тре- тий до шести ноемврий.

Разположението на отряда беше следующето: Бреговският участък имаше 515 солдатски щика, 400 опълченски и 312 волентирски: Кулския — 327 солдатски щика, 800 опълченски и 312 волентирски: Белоградчишкият — 36 войнишки щика, 800 опълченски и 400 волентирски. Главният резерв състоеше от 3 запасни роти и 2500 души опълчение: Летучият отряд от 4 роти запасни, 6 оръдия и една сотня.

Трети ноемврий. Часа в 10 сутринта неприятелят в значителни сили в 5-6 пъти повече от нашите настъпал на Кула и Белоградчик. Настъплението било стремително и едновременно. В Кула запасната рота под началството на поручика Стефан Илиев Николаева се е продължала повече от два часа, като е показала чудеса от храбростта против неприятеля от 5000 души пехота, два добри ескадрона и една батарея. Опълчението е действувало най-възмутително, още в началото на боя дигало е бели флагове и се е разбягало. Досега недосчетени 267 души от ротата. Неприятелят

има загуба до 800 души и един щабофицер. На същото число дадох следующето предписание: капитану Георги Стоянов Тодорову да настъпва за Кула, като му дадох предмет за действие Зайчар: капитану Ганчо Георгиев Георгиеву да стигне резерва от Извор в Голям Турчин: поручику Янко Драганов Драганову с Бреговския отряд, подкрепен от 1200 души, опълчение, две запасни роти и две 4-фунтови оръдия да настъпва на Зайчар: поручику Петрову с 300 доброволци да настъпва за Зайчар. Като се преправи при Бракевац, капитан Тодоров съвместно с капитана Георгиева на четвърти ноември наченали атака на неприятеля в Кула. Първий артилерийски снеруд е попаднал в колоните неприятелски, които тръгвали за Видин. Появяването на резерва и Летуция отряд е било неожиданост. Първий е бил на пътя на отстъплението неприятелско, а втория на фланга му. Във същото време на фронта неприятелски действуват 180 души доброволци. При тази обстановка неприятелят обърна просто в бяг, като се видял принуден да си открий път с атака срещу главния резерв. Войската дала решителен отпор, но в тая минута опълчението хвърлюва пушки, патрони и дрехи и се разбягва на всички страни, като произвело суматоха във войнишките редове, а по-голямата част станало жертва на неприятелските гранати и ескадрони. Войниците продължавали неравната борба, на конец обиколени, част изтребена, а част се е събрала и продължава да се събира. Отрядът на капитана Тодорова с незначителни загуби отстъпи на Якчар и после в Лом. Загуби: капитан Георгиев убит или пленен ранен, поручик Димитър Георгиев Куцаров ранен, подпоручик Стефан Петров Шопов с две рани в плен. От трите запасни роти на Главния резерв досега събрано една. Летучият отряд недоброява на стотина души. Опълчението не съществува. В същия ден неприятеля форсирува Кадъбоазкия проход. Опълчението под командата на унтерофицера без вистрелка се е разбягало, а войската после жестоки бой пред града е отстъпила в крепостта.

Войските от Бреговския участък преминали Тимока и навлезли на повече от 10 километра в Сърбия, като са взели трофеи 70-80 души пленени. Избили и ранили до 100 души с двама офицери.

Войската от отряда ми, които вземаха участие в сражение, държаха се най- юнашки. Те показали нечувани и невиждани подвиги. Също и тия, които не са взимали участие в боя, цял ден крещят „Ура!” и положително плачат за бой. Голяма е помощта на доброволците. Техните геройства и хладнокръвие в боя не могат се изказа. Опълчението е единственият елемент, който може да се упреква, благодарение на което дължим поражението на Главния резерв в Кула.

СБВ, 144-145.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника