ТЕЛЕГРАМА ОТ НАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА АРМИЯТА КАЛ. РАЧО ПЕТРОВ ДО ВОЕННИЯ МИНИСТЪР КАП. К. НИКИФОРОВ ЗА ВОЕННИ МЕРКИ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО – Документ

ТЕЛЕГРАМА ОТ НАЧАЛНИКА НА ЩАБА НА АРМИЯТА КАЛ. РАЧО ПЕТРОВ ДО ВОЕННИЯ МИНИСТЪР КАП. К. НИКИФОРОВ ЗА ВОЕННИ МЕРКИ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО

След 9 септември и преди 17 септември 1885 г.

Опълчението от близките към границата места да се събере на чети и под командата на четници да се постави в пунктовете около границата така, щото да може да я вардят от шайки башибозуци, които могат да разбойничествуват. Охраната на тукашните граници е предоставена на три партизански отряда, съставени от волон- тери и опълченци в състав: един 1500 души, други 2000, а третий сега се формирова и ще се състои от 500-600 души под началството на подполковниците Цанев и [Стефан Иванов] Любомский и поручика Карауланова, разделени на чети под командата на войводи, назначени от началниците на отрядите. Аз мисля, че и в България може да се направи същото, само с тази разница, че вместо [от] волонтери отрядите могат да [се] състоят от опълчението на околните села.

В партизанските отряди влизат и конници, колкото се намерят. (Капитан Николай Баданов) Бонев мисля ще бъде твърде полезен в този случай. Такива отряди могат да съберат много добре и разни сведения за турската армия. Ще доложа тази вечер на Негово Височество. Колкото до съсредоточаванието на войските около Кюстендил и Дубница Негово Височество тъй и предлага, но на първо време трябва да се остави резерв, който мисля ще бъде добре да остане в София.

(Капитан Рачо Петров Петров)

Сръбско-българската война 1885. С., 1985, с. 65.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника