ТЕЛЕГРАМА ОТ ТРЪНСКИЯ ОКРЪЖЕН УПРАВИТЕЛ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА В ОКРЪГА – Документ

ТЕЛЕГРАМА ОТ ТРЪНСКИЯ ОКРЪЖЕН УПРАВИТЕЛ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА В ОКРЪГА

Трън, 21 септември 1885 г.

От сведенията, които имам, се удостоверява следующий факт: Пиротският окръжен началник и един офицер от Ягодинската дивизия заедно с други сръбски чиновници, като дошли на границата, гдето се визират пашапортите, повикали кмета от нашето гранично село Гоин дол и като му казали, че България се намира в болно състояние, понеже на нея налитали турци, власи и гърци, предложили му да възбун- тува населението и скъса телеграфната линия и [че] те, сърбите със 7 батальона щели да навлезат и завземат всичките места, догдето е бил пукнал сръбский топ. Ако се извършело това, на кмета щели да дадат награда 500 австрийски жълтици, а на населението щели да опростят данъците за 5 години. За тази цел имало вече тайни агенти в Брезнишко и Трънско. Аз днес заминавам [за] Цариброд. Всичките мерки са взети от наша страна, да се не дава повод за размирие, а също и да се преследват тайните агенти, изпращани от Сърбия.

Управител: Козаров

СБВ, с. 70.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника