ТИШКОВ, Продан

Продан Тишков

Продан Тишков

ТИШКОВ, Продан (Чардафон Велики) (1860, Габрово — 22. XI. 1906, Габрово) — участник в национално-освободителното движение. Взел участие в Руско-турската война 1877 — 1878 като опълченец. След Освобождението бил сержант-майор (фелдфебел) от Източнорумелийската милиция в с. Голямо Конаре (дн. гр. Съединение, Пловдивски окръг). До 1884 носил прякор Чарда, означаващ стадо селски говеда. Оттогава като подигравка с директора на милицията и жандармерията ген. фон Дригалски към прякора на Продан Тишков прибавили частицата „фон” (белег на аристократичен произход) и започнали да го наричат Чардафон. Включил се активно в подготовката и провъзгласяването на Съединението. Като член на тайния революционен комитет за съединение в Голямо Конаре участвал на тържествата в памет на Хаджи Димитър (вж. Демонстрация на Бузлуджа 1885). Предвождал голямоконарската чета, която на 5 срещу 6. XI. 1885 влязла в Пловдив и участвала в арестуването на главния управител. След Съединението бил майор в кавалерията. 3. Стоянов написал хумористичен очерк за живота на Пр. Тишков на фона на събитията около Съедине-нието — „Чардафон Великий (Биогр. скица в профил)” (1887).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника