ТРЕТА КАЗАНЛЪШКА ОПЪЛЧЕНСКА ЧЕТА

Формирана в Казанлък с участието на 101 доброволци, между които и ученици от местното училище. Една трета от участниците в четата — над 30 души — били все бивши опълченци в Освободителната война и доброволци в българските чети в сръбско-турската война от 1876 г. Освен от Казанлък, в четата се включили и мъже от селата Шипка, Габарево, Крън и други в Казанлъшка околия. От Казанлък четата отишла в Пловдив. Предвождал я Юрдан Юзремов. От Пловдив препратили четата на турската граница.

Участници в четата: 1. Юрдан Юзремов — от Казанлък, предводител на четата; 2. Иван Безлов — от с. Шипка, Казанлъшко, помощник-предводител, бивш опълченец; 3. Станю Гъдев — от с. Шипка, помощник-предводител. Бил и помощник-войвода на Тревненската чета през Априлското въстание от 1876 г.ив Българското опълчение; 4. Андрея Костадинов; 5. Атанас Миладинов; 6. Баню Спасов; 7. Боню Стойчев; 8. Васил Божилов; 9. Васил Момчов; 10. Васил Петков; 11. Васил Дянков; 12. Васил Стоянов; 13. Ганю Николов; 14. Георги Драгнев; 15. Господин Видов; 16. Димитър Гурбалов; 17. Димитър Попов; 18. Дечко Иванов; 19. Димитър Гунев; 20. Димитър Вълев; 21. Димитър Михайлов; 22. Димитър Иванов; 23. Димитър Пеев; 24. Дочо Милев; 25. Димитър Тенев; 26. Димитър Дойчов; 27. Димитър Киров; 28. Димитър Василев; 29. Димитър Станиславов; 30. Желю Марков; 31. Захарий Стоянов; 32. Иван Ангелов; 33. Иван Денев; 34. Иван Василев; 35. Иван Велев; 36. Иван Тончев; 37. Деню Митов; 38, Димитър Тончев;39. Георги Попов; 40. Иван Димитров; 41. Иван Пенев; 42. Иван Денчев; 43. Йонко Иванов; 44. Илия Петров; 45. Илия Йовчев; 46. Йосиф Събев; 47. Желю Тенев; 48. Калчо Ганов; 49. Копю Николов — участвал и в сръбско-турската война от 1876 г.; 50. Костадин Тенев; 51. Костадин Ушаков; 52. Кольо Христов; 53. Коста Андонов; 54. Костадин Стойчев; 55. Лазар Григоров; 56. Лазар Киров; 57. Мален Стойков; 58. Марко Геор-гев; 59. Минчо Христов; 60. Митю Илиев; 61. Милю Иванов; 62. Недю Христов; 63. Недю Гидюлев; 64. Никола Койчев; 65. Никола Ненчев; 66. Никола Дечев; 67. Наню Костадинов; 68. Никола Хр. Баев; 69. Петко Стефанов; 70. Петко Апостолов; 71. Петко Калчев; 72. Петко Петров; 73. Петко Петков; 74. Петко Христов; 75. Павун Колев; 76. Петко Рачев; 77. Петко Тенев; 78. Петър Димитров; 79. Руси Станев; 80. Стоян Тотев; 81. Стефан Станчев; 82. Стефан Василев; 83. Стефан Христов; 84. Стою Николов; 85. Стефан Минев; 86. Станю Димитров; 87. Стефан Татев; 88. Тодор Андонов; 89. Тотю Дянов; 90. Тодор Димов; 91. Тодор Господинов; 92. Трифон Петков; 93. Стоян Станев; 94. Христо Богоев; 95. Христо Вълчанов; 96. Христо Георгев; 97. Христо Алачов; 98. Христо Иванов; 99. Христо Мерджанов; 100. Христо Нанев; 101. Филип Тенев.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 32; ЦВА, ф. 22, оп. 2, а. е. 15, л. 106.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника