ТРЕТА ЛОВЕШКА ДОБРОВОЛЧЕСКА КОННА ЧЕТА

Четата била малобройна. В нея били включени 46 конници-доброволци. Предвождал я Атанас Узунов, училищен инспектор в Ловеч, заместник на В. Левски в революционната организация преди Освобождението, заточеник. Четата тръгнала от Ловеч към 22 ноември 1885 г. и пристигнала в София на 26 ноември. Още на следния ден тя била изпратена за Пирот. Тук до края на войната останала на разпореждане на Главната квартира и щаба на българската армия.

 

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 81.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника