ТРЕТА МАЛКА СВИЩОВСКА ЧЕТА

Малобройна по състав, третата Свищовска чета заминала на 20 септември 1885 г. с кораб през Русе за Шумен. След като пристигнала в Шумен, тя вероятно допълнила друга чета в Шуменската доброволческа дружина, защото нейните участници не са вписани в Свищовската чета към дружината. Вероятно поради малобройността им доброволците от тази малка чета са се присъединили към други доброволчески части, защото нямаме повече сведения за тях като самостоятелно формирование.

Участници з четата: 1. Венко П. Добриловски — от Белоградчик, 23-годи-шен. Предводител на четата; 2. Божин Георгиев — от Свищов, 28-годишен; 3. Васил Лазаров — от с. Карлуково, Луковитско, 19-годишен; 4. Ганчо Тунев — от с. Хаджидимитрово, Свищовско, 18-годишен; 5. Димитър Неделчев — от с. Петокладенци, Свищовско, 20-годишен; 6. Драгни Кръстев — от с. Хаджидимитрово, Свищовско; 7. Иван Василев — от Свищов, 35-годишен; 8. Игнат Г. Дончов — от Свищов, 19-годишен; 9. Иван Вълков — от с. Негрит, Черна гора (Югославия), 25-годишен; 10. Илия Киров — от с. Старий Кайрак — Босна; 11. Марко Стефанов — от Свищов, 35-годишен; 12. Никола Илиев — от с. Осма Калугерово (дн. Асеновци), Ловешко, 19-годишен; 13. Панталей Янков — от Плевен, 22-годишен; 14. Петър П. Лучев — от Свищов, 19-годишен; 15. Станю Митев — от с. Креслювци, Тревненско; 16. Станю Колев — от с. Брежниците, Тревненско, 18-годишен; 17. Стоян Тодоров — от с. Деляновци, Свищовско; 18. Тодор Цвятков — от с. Босилковци, Беленско, 25-годишен; 19. Филип Иванов — от Бяла Паланка, Сърбия, 31-годишен; 20. Цветан Филипов — от Плевен, 28-годишен; 21. Юрдан Самсаров — от Сливен, 19-годишен.

 

Лит.: НБКМ-БИА, ф. 164, а. е. 5 – Тодор Божинов.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника