ТРЕТА СОФИЙСКА ОПЪЛЧЕНСКА ДРУЖИНА

Събрана към 20 септември 1885 г. в София, със състав 450 доброволци. Дружината се формирала на основата на четата на Иван Н. Бобевски от Тетевен, народен представител, участник в сръбско-турската война от 1876 г. и в Българското опълчение през Освободителната война. За предводител на дружината също бил избран Ив Н. Бобевски. На 6 октомври 1885 г. той повел дружината за Пловдив и оттам за турската граница. Но едва стигнали до Ихтиман, на 8 октомври се получило нареждане дружината да се върне в София. Тук за командир бил назначен поручик Зафиров. Понеже част от доброволците, между които били и 30 човека от Ботевград, я напуснали, тя била допълнена с нови хора. След внезапното нападение на Сърбия започнала Сръбско-българската война. На 11 ноември 1885 г. II софийска доброволческа дружина се отправила към фронта — за с. Комщица, Годечко, и по-нататък. В с. Шия-ковци станало преустройство на дружината. Вместо дотогавашните 4 чети се обособили 2, с общо 340 доброволци. На 12 ноември дружината нощувала в с. Бучино, Годечко. На фронта тя била включена в Летящия отряд на кап. Коста Паница и участвала в отблъскването на сръбските войски при с. Ръжана, Ца-рибродско, и на други места на фронта.

 

Лит.: В е н е д и к о в, Й. Цит. съч., с. 100, 176; Страници из миналото на Тетевенския край. С., 1981, с. 56, 64-65.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника