ТРЕТА ТРЪНСКА КОННА ДОБРОВОЛЧЕСКА ЧЕТА

Малобройна по своя състав (включвала само 15—20 доброволци), Трънс- ката конна чета взела живо участие в боевете със сръбските войски около Трън по време на сръбско-българската война от 1885 г. Пред с. Бусинци, Трънско, по-напред от българската бойна линия, четата гонила сръбските раз- езди до р. Ерма при с. Бераинци. Предводител на четата бил Иванчо Насалев- ски от с. Насалевци, Трънско.

 

Лит.: Трънски край. С., 1940, с. 178.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника