ТРЕТА ВИДИНСКА ОПЪЛЧЕНСКА ЧЕТА

Формирането на четата станало веднага след като Сърбия неочаквано обявила война, на България. В нея влезли доброволци от Видин а от околните му села от градското народно опълчение. Инициатор и отначало ръководи­тел на четата станал Младенчо Иванов — кмет на Видин, а след това — Ха­джи Тодор Хаджитодоров, известен още преди Освобождението с прозвище­то „Дели Балта”, т.е. „лудата брадва”. Освен възрастни мъже в четата се за­писали и много младежи, между които бил и Найчо Цанов — после адвокат и водач на Радикалната партия в България. Четата имала и едно оръдие. Запи­сали се 100 доброволци.

На 3 ноември 1885 г. Третата Видинска чета се отправила към сръбската граница по направление: Видин — с. Чорокалина (дн. с. Калина) — Смърдан (дн. с. Иново) — Динковица — Гъмзово — Ракиткица — Брегово на р. Тимок. Тук, на 4 ноември вечерта, тя веднага се включила в сражението с настъпва­щите сръбски войски. През нощта срещу 5 ноември четата преминала р. Ти­мок в посока към Неготин. Наближила града и в лозята му станало ново сра­жение със сърбите. После се върнала във Видин и била поставена на IV редут от Видинската крепостна система, срещу с. Смърдан. На редута тя останала от 10 до 16 ноември, твърдо се сражавала с войските на сръбския армейски корпус на ген. Лешанин и допринесла за разгрома на сърбите пред Видин.

Участници в четата: 1. Хаджи Тодор Хаджитодоров (1841—1934) — от Видин. Войвода (четник) на четата. Награден с 3 ордена за храброст; 2. Мла­денчо Иванов — кмет на Видин; 3. Илия Балъкчиев — от Видин; 4. Найчо Ца­нов — от Видин; 5. Никола Панов — от Видин. Участвал и в сръбско-турската война от 1876 г.; 6. Тома Лозанов — от Видин. Известен видински благодетел; 7. Христо Живков — от Видин. По-късно секретар на общината в града; 8. Софица Хаджицанова — от Видин, родена в 1830 г., от рода на Шишмановци. Медицинска сестра на четата. Съпругът й загинал като заточеник; 9. Хаджи Мехмет Руфат — от Видин, по народност кюрд. Роден в Диар Бекир, Мала Азия. Награден с орден за храброст.

 

Лит.: Балъкчиев, Ил. Едно възпоминание по участието на III чета на Видинското град­ско опълчение в Сръбско-българската война 1885 год. — Сливница, 5, № 97—98, 3 ян. 1929, 6—7; 16, № 272, 30 дек. 1934, с. 4; И в а н о в, П. Цит. съч.,

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника