ТРОЯНСКА ЧЕТА

Била малобройна — наброявала към 18—20 доброволци. В нея се включили предимно млади работници, занаятчии и селяни от селата в Троянския край. Организирана към края на септември 1885 г. Преминала през Ловеч и се вляла в I плевенска чета, създадена от доброволчески групи от Търново, Севлиево и Плевен. В състава на I плевенска чета троянци воювали със сръбските войски по Стара планина, в района на Белоградчик.

Формирана в Троян на 8—10 септември 1885 г., четата включвала около 40 доброволци. Начело със свое знаме от Троян тя потеглила за Търново. В Севлиево към нея се присъединили още 6 човека. В Търново поставили за предводител на четата един сърбин — Савата, защото мислели, че може би ще се воюва с Турция. Но след като се разбрало, че опасността идва от Сърбия, а не от Турция, сърбинът предводител бил сменен със Стефан Хаджиминчев от Котел. Поради неподготвеността на много доброволци във военно отношение се наложило те да бъдат обучавани 2 седмици в околностите на Търново. Към 25—26 септември четата потеглила по маршрута: Търново—Севлиево— с. Къкрина—Ловеч—Плевен—с. Долни Дъбник—с. Борован—Враца—Берковица— Белоградчик. В Белоградчик тя била включена в Летящия войскови отряд на кап. Коста Паница. Сражавала се със сръбските войски в Белоградчишкия район като съставна част на I доброволческа плевенска чета.

Участници в четата: 1. Стефан Хаджиминчев — от Котел. Предводител на четата; 2. Сава … — сърбин. Временен предводител; 3. Васил Кинов — от с. Бели Осъм, Троянско, 19-годишен; 4. Власи Илиев — от с. Дълбок дол, Троянско; 5. Дамян Н. Койновски; 6. Дочо Банчов — от с. Бели Осъм, Троянско; 7. Дочо Мичов Пиперов — от с. Старо село, Троянско; 8. Иван В. Събчов — от Троян; 9. Иван М. Попски — от Троян; 10. Илия Мичов — от с. Бели Осъм; 11. Колю Стоев — от с. Бели Осъм; 12. Койно Дочев Бояджиев — от с. Орешак, Троянско; 13. Минко А. Дулев — от с. Бели Осъм; 14. Минко М. Радоев — от Троян; 15. Мирчо Д. Радоев — от Троян; 16. Найден Вачов — от с. Кнежки лъг, Троянско; 17. Нетко Т. Панов — от с. Бели Осъм; 18. Мичо Марков — от с. Терзийско, Троянско; 19. Петко Моев — от с. Терзийско; 20. Руско Иванов — от Троян; 21. Стефан П. Кирски — от Троян; 22. Станю Вълев — от с. Орешак; 23. Стефан Дочов Дренски — от с. Орешак; 24. Христо Д. Таслаков — от с. Дълбок дол.

 

Лит.: Кино в, В. Спомени от 1885 г. — Сливница, 3, № 56-58, 5 септ. 1927, 11—13; 1, № 4, 21 дек. 1909, с. 5.

 Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 62.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника