ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО НА СОФИЙСКИЯ КМЕТ ИВ. П. СЛАВЕЙКОВ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ ПОМОЩИ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО – Документ

ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО НА СОФИЙСКИЯ КМЕТ ИВ. П. СЛАВЕЙКОВ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ ПОМОЩИ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО

София, 24 септември 1885 г.

В столицата се учреди и почна да действува централен комитет за събирание на доброволни помощи за Съединението, състоящ се от г.г. Т. Иванчов — председател, Д. Петкова — за деловодущий, и К. Кушлев, Д. Греков, Д. Ножаров, Т. Георгиев, Д. Карастоянов, Мордохай Хаимов и Д. X. Коцов — членове.

На тоя комитет общинското управление предаде събраните досега доброволни помощи, както и надлежните писмени работи.

Гореизложеното имам чест да съобщя на Военното министерство с молба, щото отсега занапред да се отнася до означения комитет за всичко относително помощи, както и относително прехранвание и обличание на доброволците.

СБВ, с. 76.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника