УАЙТ, Уилям

УАЙТ, Уилям (1824 — 1891) — английски дипломат, посланик на Великобритания в Букурещ (1879 — 1886), английски представител на Цариградската конференция 1885— 1886. Умело провеждал британската политика по отношение на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Предлагал да се направи анкета за желанията на населението в Източна Румелия, последователно работил за уреждане на Съединението чрез преки българо-турски преговори, обявил се против мисията на Гадбанефенди и Лебиб ефенди в Пловдив 1885.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника