Участие на втори пеши струмски полк и кюстендилската македонска доброволническа дружина в Сръбско-българската война

За по-голяма яснота материалът е разделен на смислово обособени части.

 1. Увод
 2. Списъчен състав на Македонската доброволническа дружина
 3. Втора пеша Кюстендилска дружина
 4. Втори пеши Срумски полк
 5. Сръбски провокации край границата
 6. Привеждане втори пеши Струмски полк в бойна готовност
 7. Обявяване на Сръбско-българската война през 1885г.
 8. Сформиране на Изворския отряд
 9. Първи бойни сражения
 10. Поход от село Трекляно до Радомир
 11. Брезнишката атака
 12. Бойни действия на трета дружина от втори пеши Струмски полк
 13. Бойни действия на четвърта дружина от втори пеши струмски полк
 14. Кюстендилската македонска доброволческа дружина
 15. Документи
 16. Послеслов
 17. Използвана литература1Сръбско-българската война 1885 г. Сборник документи, С. 1985 г.2Кореспонденция по Сръбско-българската война 1885 г. С. 1890 г.3Съединението 1885 г. Енциклопедичен справочник, С. 1885 г.4Кисов, С. И. Възпоменания и бележки от Сръбско-българската война 1885 г. С. 1900 г.5Беровски, Димитър. Димитър Попгеоргиев – живот и дело, С. 1986 г.Вестник „Слово” бр. 2523-2556 от 1930 г.6Централен военен архив, ф. 22, оп. 3, а. е. 25, л. 54-57, л. 109-120

  7Филипов, Ст. Сборник „Епопея на българския воин”, т. VI, 1939 г.8Централен военен архив, ф. 22, оп. 3, е. е. 25, л. 66-68, л. 126-1529Централен военен архив, ф. 42 М, оп. 1, а. е. 70, л. 1-2 10Военноисторически музей, Х-А-457, л. 86-94 и 457-485 Държавен вестник, 1885-1887 г.

  11Сборник „Български държавни институции” – 1879-1986 г.” С. 1987 г.12Сборник  „Енциклопедичен речник Кюстендил, 1988 г. Сборник „1300 г. на стража”, С. 1981 г.13Маринов, Илия. Сборник „Съединисти, храбри капитани”, С. 1996 г.

Участие на втори пеши струмски полк и кюстендилската македонска доброволническа дружина в Сръбско-българската война

Участие на втори пеши струмски полк и кюстендилската македонска доброволническа дружина в Сръбско-българската война

Източници:   [ + ]

1. Сръбско-българската война 1885 г. Сборник документи, С. 1985 г.
2. Кореспонденция по Сръбско-българската война 1885 г. С. 1890 г.
3. Съединението 1885 г. Енциклопедичен справочник, С. 1885 г.
4. Кисов, С. И. Възпоменания и бележки от Сръбско-българската война 1885 г. С. 1900 г.
5. Беровски, Димитър. Димитър Попгеоргиев – живот и дело, С. 1986 г.Вестник „Слово” бр. 2523-2556 от 1930 г.
6. Централен военен архив, ф. 22, оп. 3, а. е. 25, л. 54-57, л. 109-120

7. Филипов, Ст. Сборник „Епопея на българския воин”, т. VI, 1939 г.
8. Централен военен архив, ф. 22, оп. 3, е. е. 25, л. 66-68, л. 126-152
9. Централен военен архив, ф. 42 М, оп. 1, а. е. 70, л. 1-2
10. Военноисторически музей, Х-А-457, л. 86-94 и 457-485 Държавен вестник, 1885-1887 г.

11. Сборник „Български държавни институции” – 1879-1986 г.” С. 1987 г.
12. Сборник  „Енциклопедичен речник Кюстендил, 1988 г. Сборник „1300 г. на стража”, С. 1981 г.
13. Маринов, Илия. Сборник „Съединисти, храбри капитани”, С. 1996 г.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника