УЧЕНИЧЕСКИ ЛЕГИОН

Образуван в Пловдив, като включил няколко ученически чети — Търнов­ската, Габровската, учениците от Петропавловската духовна семинария при Лясковец, от Варненската гимназия, студенти в европейските градове и др. Габровските и лясковските ученици останали като II чета в легиона.

На 4 ноември 1885 г. Ученическият легион спешно напуснал Пловдив и тръгнал за София във връзка с обявяването на война на България от страна на Сърбия. Понеже влакът бил препълнен с войски, легионът поел пеша през Пазарджик—Бошуля—Ветрен—Ихтиман—Вакарел—София. На 8 ноември той пристигнал в столицата и останал там 2—3 дни. Оттук бързо бил препратен на фронта и взел активно участие в боевете със сръбските войски, включител­но и в сраженията за Пирот.

Участници в Ученическия легион: списъците на доброволците ученици от Габровската и Търновската чета, даваме към съответните чети. Други списъ­ци са изчезнали, не са достигнали до нас. Тук ще отбележим имената на част от студентите в Европа, които се отделили във Видин от Студентския легион и се включили в София в Ученическия легион, както и малък списък на учени­ци доброволци от Варненската гимназия. Като се говори за списъците на доб­роволците през Сръбско-българската война, трябва да се уточни, че броят на участниците в Ученическия легион до края на войната нараснал на 1086 чове­ка, защото легионът привличал учещата се младеж. Сега обаче е невъзможно да се издирят имената на всички участници в легиона.

Доброволци ученици и учители от Варненската гимназия-. 1. Асен Мурдаров — от Свищов; 2. Владимир Славчев — от В. Търново; 3. Димитър Атанасов — от Добрич; 4. Димитър Станишев — от Калофер; 5. Иван Колев — от Добрич; 6. Иван Кайраков — от с. Кортен, Новозагорско; 7. Иван П. Заха­риев — от Шумен; 8. Константин Георгиев — от Ст. Загора; 9. Недю Стефанов от с. Благоево, Разградско; 10. Никола Писаров — от Котел; 11. Петър Данов — от Котел; 12. П. Раданов — от Разград; 13. Стефан Н. Попов — от Габ­рово; 14. Стефан Попов — от Добрич; 15. Сава Бойков — от Елена; 16. Ст. Ги- диков — от Ст. Загора; 17. Стоян Петров — от Нова Загора; 18. Тотю Брусев — от Лясковец; 19. Христо Аянов — от Воден, Разградско; 20. Цветан Ников — от Плевен.

Студенти участници в Ученическия легион: 21. Антон Антонов; 22. Атанас Буров — от Г. Оряховица. После виден български политически деец, министър и пр.; 23. Благой Димитров — по-късно учител; 24. Владимир Ив. Дя- кович — от Бесарабия; 25. Васил Иванов; 26. Васил Чолаков; 27. Димитър Игна­тов; 28. Димитър Шаранков; 29. Елисей Платнаров; 30. Иван Андрейчев; 31. Иван Начев; 32. Иван Василев; 33. Иван Бойкикев; 34. Иван Симеонов; 35. Коста Сте­фанов; 36. Киро Вичев; 37. Константин Милчев; 38. Марин Гайдов; 39. Марко Стайков; 40. Николай Бадев; 41. Никола Дуков; 42. Николай Калчев; 43. Никола Лафчиев — от Дряново; 44. Петър Палазов; 45. Петър Папанчев; 46. Петър Не­нов; 47. Панайот Манов; 48. Стойчо Каравелов — по-късно инженер, роден в Копривщица; 49. Тодор Каракашев; 50. Христо Кантарджиев; 51. Христо Енчев; 52. Христо Попов; 53. Янко Кожухаров — от Шумен, ученик във Варна.

Лит.: Венедиков, Й. Цит. съч., с. 74; С а н т у р д ж и е в, П. Доброволците в Сръбско- българската война 1885 г. С., 1929, с. 17; Ф и л и п о в а, М. Ученическият легион 1885 г. — Слив­ница, 16, № 269-270, 4 юли 1938; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 65, л. 10.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника