УКАЗ № 27 НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКЗАРХИЙСКИЯ УСТАВ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ – Документ

УКАЗ № 27 НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКЗАРХИЙСКИЯ УСТАВ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

София, 31 юли 1886 г.

Ний Александър I със Божия милост и народна воля

Княз на България

По предложение на наший министър на Външните дела и изповеданията, представено Нам със доклада му от 31 юли 1886 г. под № 3302, постановихме и постановяваме:

  1. Действующий във Княжеството Екзархийски устав да се приложи и във окръжията: Пловдивско, Татар-Пазарджишко, Старозагорско, Сливенско, Бургаско и Хасковско.
  2. Изпълнението на настоящий указ се възлага на Наший Министър на външните дела и изповеданията.

Издаден във нашата столица София на 31 юли 1886 год.

Александър

Министър на външните дела и изповеданията (п) И. Цанов

 

ЦЦИА, ф. 166, ОП. 1, а. е. 52, л. 40.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника