УОШБЪРН, Джордж

Джордж Уошбърн

Джордж Уошбърн

УОШБЪРН, Джордж (1833, Бостон — 15. II. 1915, САЩ) — американски учен и обществен деец. Завършил Амхърст колеж и теологическа семинария и станал доктор по богословие. През 1858 бил назначен за касиер на Американската протестантска мисия в Цариград, а през 1868 постъпил като преподавател по философия в Робърт колеж. Като дългогодишен директор на колежа (1877 — 1903) имал заслуга за научно-просветната и политическата подготовка на цяла плеяда български интелигенти, финансисти, партийни водачи, дипломати, учени и др., които в различно време заемали висши длъжности в управленската структура на новата българска държава. През лятото на 1876 заедно с Алберт Лонг протестирал против издевателствата над българското население след потушаване на Априлското въстание. По време на подготовката на Цариградската конференция 1876-1877 бил консултант на Ю. Скайлер при определяне етническите очертания на двете български автономни области. В хода на съединисткото движение и по време на самото Съединение 1885 д-р Уолбьрн изиграл значителна роля за дипломатическата подготовка и защита на делото. Той бил едновременно консултант на английския посланик в Цариград У. Уайпг и посредник между българското правителство и Високата порта, като осведомявал по частен път К. Стоилов за дипломатическата борба по българския въпрос и истинските намерения на османското правителство по отношение на бившата Източна Румелия. През 1904 българското правителство го наградило с орден за гражданска заслуга — II ст., а на погребението му били оказани почести от българска страна. Като американски мисионер Уошбърн не бил лишен от обичайните за подобни дейци аятируски пристрастия. Автор е на спомени: „Петдесет години в Цариград (Спомени за Робърт колеж)” (1930).

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника