УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ – Документ

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ

април 1885 г.

Глава I Цел

Чл. 1. Българският Т. Ц. Революционен Комитет трябва да приготви и да довърши окончателното освобождение на отечеството ни чрез следующите средства: а) да распространява между нашия народ идеи за истинска свобода за един бунт загдето е нужно чрез пропаганда: а тая пропаганда ще да става чрез частните комитети и чрез печатът, т.е. чрез вестници манифести, прокламации, брошури и пр., где както се намери за нужно; б) да доставя сичките нужни потребности за извършванието на революцията и приготовлява бунтът материално, т.е. да скрои нужният военен план, да назначи военни водители (воеводи), да улесни със сяко средство въоръжаванието, да дава на народа нужните наставления за бой и пр.

Глава II

Устройство на комитетското Управление

Чл. 2. Както Българский [Ц]ентрален Революционен, така и всеки частен комитет ся съставят от некомпрометирани пред българския народ българе, т.е. от ррдо- любци и от решителни, тайни и постоянни лица.

Чл. 3. Местоприбиванието на централний комитет е неизвестно: то е навсякъде и никъде — затова и всеки член, дето и да бъде, може да представлява всичкия централен комитет, ако той има във ръцете си пълномощно писмо.

Чл. 4. За испълнение на предначъртаната си цел, централният комитет съставлява и частни революционни български комитети, които ще ся управляват така също, както и централният.

Чл. 5. За наказание за престъпленията и за нагледвание на работите на частните комитети централният комитет има и една тайна полиция от избрани юнаци, решителни верни и постоянни люде.

Чл. 6. За улеснение на сношенията между централния и частните комитети ся съставляват тайни пощи, из които всяка една зависи от онзи комитет, който я съставлява. Бройят на пощенските членове е неопределен.

Глава III Състав на комитетът

Чл. 7. Както централнийт, така и секи частен комитет ся съставляват от следую- щите лица: а) председател, б) подпредседател, в) касиер, г) секретар, д) началник на тайната полиция, и е) неопределено число членове, които ще разделят длъжностите помежду си, съобразно със способностите на всеки един.

Чл. 8. Членовете на тайната полиция ще ся избират само от централнийт комитет. Числото на тия членове е неопределен.

Чл. 9. Частните комитети ся съставляват и управляват както и централний.

 

Страшимиров, Д. Архив на Възраждането. Т. 2, 128-133.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника