Въоръжение на българската армия 11.1885г.

11.1885
Българската армия разполага с:

48 броя 87мм далекобойни оръдия “Круп”
20 (32?) броя 75мм далекобойни оръдия “Круп”
38 броя 87мм недалекобойни оръдия “Круп”
36 броя 75мм недалекобойни оръдия “Круп”
14 (56?) броя 9 фунтови стоманени и бронзови оръдия
16 (24?)броя 4 фунтови стоманени и бронзови оръдия
7 (8?)броя 3 фунтови стоманени и бронзови оръдия
6 броя 60мм витфордови (Whitworth) оръдия
5 броя 60мм планински бродвилови оръдия
16 броя 75мм планински оръдия
2 броя 120мм крепостни оръдия
12 (10?) броя 24 фунтови оръдия
8 броя 6 дюймови мортири
9 броя 10.66мм картечници “Нобел” (10 и 6 цевни)
52 547 (54 894?) пушки “Бердана 2” с 12 милиона патрона
2 347 карабини “Бердана 2”
81 656 (82 150?) пушки “Крнка” с 60 милиона патрона
1 612 револвери “Смит и Уесън”
4 513 саби
218 шашки

Княжество България – 44 000 Бердани и 60 000 Крнки, 15 750 шинела, 12 375 калпака, 6 000 панталона, 9 000 ботуши, 15 000 раници, 15 000 платнища. 1830 коня. В полк по три коли – артелна кола, за канцеларията и една линейка. Пионерната дружина през 09.1885 купува от Румъния 6 талиги за специалното си имущество. Инженерни сечива – за мирновременни щатове.
Източна Румелия – 5 000 Бердани и 88 500 Крнки, 5 000 комплекта облекло.

Борба за оръдията Сливница 6ти Ноември 1885г.

Борба за оръдията Сливница 6ти Ноември 1885г.

11.1885
В Русе пристигат 3 милиона от поръчаните от Русия 8 милиона патрона за “Бердана” и са изпратени на 10.11. в Орхание (2 милиона) и Видин.
В Германия са поръчани 48 87мм и 75мм оръдия Круп и 24 000 (16 000?) снаряда. Част от снарядите пристигат на 10.11. Останалата част от снарядите – след примирието. Самите оръдия пристигат през 1886 (16 на 17.02.1886, останалите през август 1886) и са използвани за формиране на четири нови батареи в 2-ри и 3-ти артилерийски полкове и за замяна на 9 фунтовите и 4 фунтовите оръдия, които на свой ред са предадени на крепостната артилерия.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника