ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТАЙНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МАКЕДОНИЯ – Документ

ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТАЙНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МАКЕДОНИЯ

Доспат, март 1885 г.

Братя българе,

Още малко и Македонский българин ще ся затрие от лицето на земята! Оше малко и тая скъпа за нас страна — майката на българщината и отечеството на Просветителите на цял Славянски мир — ще се преобърне на пустиня! Днес домът, честта, имотат и животат са плячка на вековните ни неприятели Турците…3аптии и кадии, паши и мюфтии и черни заклети нам врагове караказански фанариоти грабят И събличат българина! Священици и учители навързани на синджире, всекидневно се испращат на заточение! Най-младите сили — цветът на българщината, гният във занданите. Охканията и плачовете на беззащитните българе във Солунската Каплъ- Куле стигат до небето и викат за помощ и отмъщение! Хиляди Македонци ся измъчват във Анадолските тъмници, осъдени на погибел! Безбройни челяди във Македония, лишени от бащи и мъже, лишават се от насъщний си хляб и денонощно пълнят ограбените си домове със плач и ридание!

Братя Българе, Берлинский трактат в 23 и 24-те си членове е предвидел НЯКОЕ права и преобразования за Македония, но те не само ся не приложиха, но дадоха причина на Турците още повече да увеличат зверствата си. Охканията и воплите на македонците са покъртиле душите на мнозина благородни мъже във далечната Европа, но бездушното и безчеловечно Турско правителство разярено още повече е решило час по-скоро изтреблението на македонските българе…

Братя Българе, Жъртвите и пролятата българска кръв в Македония вика за по-| мощ и отмъщение! Свещена длъжност ся налага на всеки българин да ся притече там! Всичко, което направите за Македония, е изплащание на един свещен длъг. Не забравяйте, че когато бе настала последната борба за българското освобождение. Македония прибърза да испрати свои синове-поборници на бойното поле, които юнашки браниха честта на българските огнища от Шипченските връхове: срамно и позорно ще бъде за ония Българе вън от Македония, които располагат със средства, ако не ся притекът на помощ. Да бъде проклет — в името на хилядите ратници, паднали за българската свобода — тоя, който стои равнодушен, който с отпаднал дух гледа на бъдащето и не бъде готов за денът на борбата!!

Тайни Революционен Македонский Комитет прави възвание към всички българе, гдето и да се намират те, и ги приканва да ся притекът на помощ, кой с каквото може — било с оръжие, било с пари. Не забравяйте братя Българе, че скъпи и драгоценни са ония права, които се добиват със оръжие във ръка! Европа не може да погледне осъдително на нашето движение за свободата ни, за човешки правдини: Ве- ли[ка] Россия — покровителка на славяните, не може да погледне със равнодушие на нашите страдания и жъртви за облегчение нетърпимото състояние на македонеца, но преди всичко помнете народната поговорка: Помогни си и Бог ще ти помогне.

Братия Българе, Македонците съ готови за борбата и чакат с отворени ръце пристигванието на помощите и развиванието на шумата, за да ся впуснат във борбата. Денът е наближил! Байряка скоро ще ся развее на Доспатските върхове! Дързост Братя! На оръжие! и напред със Божия помощ! Скоро ще ся срещнем на Македонските Планини.

  Страшимиров, Д. Архив на възраждането. Т. 2, 87-89.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника