ВЕЛИЧКОВ, Константин

ВЕЛИЧКОВ, Константин (1855, Пазарджик – 3.XI.1907, Гренобъл, Франция)

Константин Величков

Константин Величков

Писател, живописец, държавен и обществен деец, действителен член на БКД (дн. БАН, 1884). Завършил Императорския лицей в Цариград (1868-1874) и станал учител в Пазарджик (1874-1876). Избран за член на революционния комитет в града, той взел участие в „подготовката на Априлското въстание (1876). След избухване на въстанието бил арестуван от османските власти и осъден на смърт. Освободен бил по настояване на европейската комисия за разследване беззаконията при потушаване на въстанието. След Освобождението К. Величков развил активна обществена и държавна дейност в Източна Румелия. Включил се в движението против решенията на Берлинския договор като член на комитета „Единство” и в борбата за отстояване българския характер на автономната област. Бил народен представител в Областното събрание (1879-1885), където се проявил като пламенен оратор, член на Постоянния комитет за 1879-1880, 1881-1882, 1882-1883, 1883-1884 и директор на народното просвещение (1884-1885). Бил привърженик на Народната партия (съединистка), чиито идеи отстоявал на страниците на в. „Народний глас” (1879-1885), който редактирал заедно с Ив. Вазов. Имал големи заслуги за развитието на културата в Източна Румелия. Пропагандирал идеята за национално обединение и след провъзгласяване на Съединението го приветствал.

Като последователен русофил по време на Стамболовия режим бил политически емигрант във Флоренция (1887-1889), където следвал живопис, в Солун и Цариград. Завърнал се в България през 1894 и последователно заемал отговорни постове: министър на обществените сгради и съобщенията (1894), на народното просвещение (1894-1897), на търговията и земеделието (1897-1898) и дипломатически представител в Белград (1902-1904). К. Величков написал забележителни литературни произведения – „Цариградски сонети” (1899), „В тъмницата” (1899), няколко драми, художествени очерци и пр. Оставил и живописни творби.1Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Източници:   [ + ]

1. Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника