ВИНСЕНТ, Едуард

ВИНСЕНТ, Едуард

Английски капитан и държавен деец. След Руско-турската война (1877-1878) бил назначен за втори делегат на Великобритания в Европейската комисия, натоварена с прилагане на чл. 23 на Берлинския договор. След това работил в Османската банка в Цариград, на която от 1889 бил главен директор. В края на 1882 посетил Пловдив като представител на Османската банка. Капитан Винсентбил натоварен от правителството си с тайна мисия да сондира общественото мнение в Южна България относно Съединението с Княжество България. Снабден с препоръчителни писма от Екзарх Йосиф, той се срещнал с Ал. Богориди, д-р Ст. Чомаков, К. Величков, Ив. Ев. Гешов и други политически дейци. В разговорите си британският пратеник разгледал позицията на Англия и нейното отношение към едно евентуално обединение на Източна Румелия с Македония. Очевидно английската дипломация се стремяла да отклони автономната област от съединение с княжеството, което би усилило балканските позиции на Русия и затова било нежелателно за Лондон. Посещението на Г.Д. Винсент в Източна Румелия било част от британската програма за непрестанно следене на обществените настроения в двете български държави.1Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Източници:   [ + ]

1. Димитров И., Съединението 1885 – енциклопедичен справочник, София, 1985, Държавно издателство „д-р Петър Берон“

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника