ВРЕМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАРОДНОТО ОПЪЛЧЕНИЕ – Документ

ВРЕМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАРОДНОТО ОПЪЛЧЕНИЕ

София, 13 октомври 1885 г.

 1. Под 4 чети се групируват в дружини, като се варди, щото четите на една и съща дружина да бъдат от един и същи район (окръг или околия).
 2. Сборни пунктове на опълченските дружини се назначават административните центрове — околии или окръзи. Ако една околия не може да даде 4 чети, които съставляват Дружината, то нейните чети съставляват дружината с четите на най-близката околия, която има такава.
 3. Командир на опълченската дружина се назначава офицер от Военното министерство със същите права и обязаности, както и в действуващата армия.
 4. После указа за свиквание [на] Народното опълчение Военното министерство назначава командири на четите офицери или унтерофицери с правата и обязаностите на ротни командири, на които челниците се подчиняват и им служат като помощници. При това строевата и тактическата част изключително се възлагат на ротните командири, а останалото се предоставлява по усмотрението на ротния командир да възложи на четника.
 5. В помощ на ротния командир се предоставляват унтерофицери или други долни чинове, които той може да назначи за взводни или полуротни командири. Относително последните десетници се нахождат в същото отношение, както четниците спрямо ротните командири.
 6. Когато известен район на Княжеството представлява теат[ъ]р на военни действия, то началникът на действующия на тоз теат[ъ]р отряд е началник на всичкото опълчение от района си. Ако ли в района няма назначен общи началник, то ближай- ши[те] военни началници, биле ли те войнски началници или командири на какви да било войскови части, са началници на опълчение в района, който се укаже от Военното министерство.
 7. Военният началник на опълчението има право по свое усмотрение да се разпорежда с опълчението в своя район.
 8. Началникът на отряда на теат[ъ]ра на военните действия, кога намери за нужно, разпределява опълченските дружини по действующите полкове, в които опълченските дружини съставляват 5-а и 6-а дружини в полка. Повече от две опълченски дружини на полк не трябва да се дават.
 9. Когато дружината опълченска е присъединена към полка, тя действа и се съдържа на еднакви основания, както и действуващата дружина, като се води отделна сметка за разходите на опълченската дружина, съдържанието на която ще се отнесе на общините, които са дали дружината.
 10. Общините, които дадат дружини, излезли от своите околии и окръзи, са длъжни да доставят чрез административните власти всичко необходимо, в натура или пари, за съдържание[то] на дружината (освен боевите припаси), като земат срещу това квитанции от властите. Събраните средства от административните власти се представляват на началника на отряда, който се разпорежда с тях по своето усмотрение.
 11. Когато дружината се намерва събрана в своя административен район и не е присъединена към действуващия полк, тя се продоволствува от общините си непосредствено или както намери за по-добре окръжният комитет с одобрението на военния началник.

Управляющий Военното министерство капитан Никифоров

[Резолюция]: „Одобрено. Александр”.

СБВ, с. 101-102.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника