ВТОРА КАЗАНЛЪШКА ДОБРОВОЛЧЕСКА УЧИТЕЛСКО-УЧЕНИЧЕСКА ЧЕТА

В нея се включили 35 доброволци—учители и ученици, почти всички от педагогическото училище в Казанлък. Четата отпътувала от града още на 15 септември 1885 г. за турската граница, защото се очаквало нападение от Турция в отговор на Съединението на България. Останала там до края на Сръбско-българската война.

Участници в четата: 1. Стефан Аврамов — от Калофер. Учител в Казанлък. Предводител на четата; 2…. Гяуров — учител, помощник-ръководител на четата; 3. Антим Кравков — от Казанлък, ученик; 4. Атанас Йовчев — от Казанлък, ученик; 5. Ботю Матев — от Казанлък; 6. Васил Тодоров — от Казанлък; 7. Васил Шивачев — от с. Каралаждаре (?); 8. Васил Велев — от с. Виден, Казанлъшко; 9. Влади Диванов — от Казанлък; 10. Генчо Чоджиков — от Казанлък; 11. Георги Дамянов — от Казанлък; 12. Димитър Атанасов — от Хасково; 13. Димитър Грездев — от Казанлък; 14. Димитър Абаджиев — от Казанлък; 15. Деню Иванов — от Казанлък; 16. Димитър Тодоров — от Казанлък; 17. Захарий Митев — от Казанлък; 18. Иван П. Иванов — от с. Крън, Казанлъшко; 19. Йовчо Убев — от Казанлък; 20. Йосиф Н. Раков — от Казанлък; 21. Койчо Петров — от Казанлък; 22. Костадин Раев — от Казанлък; 23. Коста Стоянов — от с. Канлии, Казанлъшко; 24. Лазар Стоянов — от Казанлък; 25. Никола Кинтимев — от Казанлък; 26. Никола Шипков — от Казанлък; 27. Никола Петров Николов — от с. Виден, Казанлъшко; 28. П. Касабов — от Стара Загора; 29. Петър Топузов — от Казанлък. По-късно уредник на музея в града; 30. Стефан Маразов — от Казанлък; 31. Стефан Тенев — от Казанлък; 32. Стефан Стоянов — от Казанлък; 33. Тодор Цветев — от Казанлък; 34. Филип Панайотов — от В. Търново; 35. Христо Караджов — от с. Шипка, Казанлъшко.

 

Лит.: Милев, Хр. Цит. съч.; ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 65, л. 10.

 

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника