ВТОРА ЛОМСКА ЧЕТА

Няколко дни след изпращането на първата Ломска чета, около 15 септември 1885 г. в града се събрали още доброволци и се формирала втора чета с 90 души. На 20 септември тя вече отишла в София. Включила се с една малка Ловешка чета във II софийска опълченска дружина като самостоятелна IV ломска рота в дружината. След известно време двете Ломски чети, все в състава на същата дружина, се обединили в една и така завършили след участие в редица сражения Сръбско-българската война.

 

Лит.: Вълчинов, поручик. Цит. съч., с. 17 и сл.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника