ВТОРА ПЛЕВЕНСКА ЧЕТА

Сформирана в Плевен в началото на ноември 1885 г., веднага след внезапното нападение на Сърбия над България. Личен състав — 80 доброволци. На 16 ноември II плевенска чета потеглила от Плевен за Враца—Лом—Видин. Взема участие в боевете със сърбите и отбраната на Видинската крепост.

 

Лит.: ЦВА, ф. 22, оп. 3, а. е. 67, л. 78.

Tech Review – Ревюта, съвети и трикове при покупка на техника